Narzędzie edycji

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala na łatwe usunięcie poufnej informacji przed publikacją dokumentu PDF. Z dokumentu można trwale wymazać zarówno tekst jak i grafikę.

PDF Transformer note Narzędzie edycji Wymazanie danych jest możliwe wyłącznie przy konwersji do dokumentu PDF umożliwiającego wyszukiwanie. Jeżeli wymażesz niechciany tekst albo grafikę w tym trybie, a potem przełączysz się do innego trybu konwersji, dane nie zostaną wymazane.

Aby usunąć z dokumentu PDF niechcianą informację

 1. Wybierz narzędzie PDF Transformer redactiontool Narzędzie edycji.
 2. Używając kursora myszy narysuj prostokąt dookoła obszaru, który chcesz wymazać.
 3. Zaznaczone obszary pojawią się w wynikowym dokumencie jako czarne prostokąty.

  PDF Transformer redactedarea Narzędzie edycji

Przesunięcie obszaru edycji

 • Użyj narzędzia PDF Transformer move ar Narzędzie edycji do wybrania obszaru redakcji a następnie użyj myszki do przesunięcia obszaru.

Zmiana rozmiaru obszaru redukcji

 1. Aby uaktywnić obszar, należy kliknąć w dowolnym jego miejscu.
 2. Umieść kursor mysz na granicy obszaru (kształt kursora zostanie zmieniony na dwukierunkową strzałkę).
 3. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij granicę w żądanym kierunku.
 4. Zwolnij przycisk myszy.
PDF Transformer advice Narzędzie edycji Jeśli umieścisz kursor myszy w rogu obszaru edycji, przeciągnięcie myszą spowoduje równoczesne przesunięcie zarówno pionowej jak i poziomej granicy.

Usuwanie obszaru edycji

 • Zaznacz obszar edycji, który chcesz usunąć, i naciśnij klawisz DEL.
 • Zaznacz obszar edycji, który chcesz usunąć, i wybierz Usuń obszar w menu kontekstowym.

Narzędzie edycji