Bieżące data i godzina w stemplach i stemplach automatycznego numerowania

Do stempli i stempli automatycznego numerowania można dodać bieżącą datę oraz godzinę. Przy edycji tekstu lub w oknie stemplowania automatycznego numerowania należy użyć następujących znaczników.

Znacznik Przykład
<d/> Krótki format daty 07.02.2009
<date/> Długi format daty 7 lutego 2009 r.
<t12/> Czas 12-godzinny 9:22 PM
<t24/> Czas 24-godzinny 21:22
<time/> Długi format godziny 21:22:51

Domyślnie data i czas wyświetlane są w formacie odpowiadającym ustawieniom regionalnym komputera. Format ten może zostać zmieniony. Oto przykład: <d=RUS/>, <date=USA/> lub <time=ENG/>. Wyniki zmiany natychmiast staną się widoczne w oknie podglądu stempla.
Pokaż przykład

<d=USA/> 2/7/2009
<d=ENG/> 07/02/2009
<d=RUS/> 07.02.2009
<d=DEU/> 07.02.2009
<d=FRA/> 07/02/2009
<d=ITA/> 07/02/2009
<d=ESP/> 07/02/2009
<d=NLD/> 3-2-2009
<d=PO/> 2009-02-07
<d=HUN/> 2009.02.07
<d=CZ/> 7.2.2009
<d=SL/> 7. 2. 2009
PDF Transformer note Bieżące data i godzina w stemplach i stemplach automatycznego numerowania Niektóre z powyższych regionów mogą nie być obsługiwane przez twój system operacyjny. Jednak możesz skorzystać z dowolnych innych podanych wyżej regionów, obsługiwanych przez system operacyjny.

Możesz dostosować formaty daty i czasu
Pokaż przykład

<date=USA %A/> Piątek
<date=DEU %B, %Y/> Luty, 2009
<time %Hh %Mm/> 09h 22m

W celu dostosowania daty i czasu określ wymagane parametry, zamykając je w tagach <date/> i <time/>.

<date/> Przykład
Lata
%y Rok bez oznaczenia stulecia (01 – 99) 09
%#y Rok bez oznaczenia stulecia i wiodącego zera (1 – 99) 9
%Y Rok z oznaczeniem stulecia 2009
%#Y Rok z oznaczeniem stulecia bez wiodącego zera (1 – 99) 2009
Miesiące
%b Krótka nazwa miesiąca Lut
%B Pełna nazwa miesiąca Luty
%m Numer miesiąca (01 -12) 02
%#m Numer miesiąca bez wiodącego zera (1 – 12) 2
Dni miesiąca
%d Numer dnia miesiąca (01 – 31) 07
%#d Numer dnia miesiąca bez wiodącego zera (1 – 31) 7
Dni tygodnia
%a Krótka nazwa dnia tygodnia Wt
%A Pełna nazwa dnia tygodnia Wtorek
<time/> Przykład
Godziny
%H Zegar 24-godzinny (00 – 23) 07
%#H Zegar 24-godzinny bez wiodącego zera (0 – 23) 7
%I Zegar 12-godzinny (01 – 12) 05
%#I Zegar 12-godzinny bez wiodącego zera (1 – 12) 5
%p Wskaźnik A.M./P.M. dla 12-godzinnego zegara* AM
Minuty i sekundy
%M Numer minuty (0 – 59) 04
%#M Numer minuty bez wiodącego zera (0 – 59) 4
%S Numer sekundy (0 – 59) 04
%#S Numer sekundy bez wiodącego zera (0 – 59) 4
Dodatkowe funkcje
%% Symbol procenta

Jak zmienić ustawienia regionalne

  1. Wybierz Ustawienia regionalne i językowe w zakładce Start>Ustawienia>Panel sterowania;
  2. Na zakładce Ustawienia regionalne wybierz standard, który ma być używany do wyświetlania daty i godziny albo kliknij Dostosuj by utworzyć własny format.

    PDF Transformer note Bieżące data i godzina w stemplach i stemplach automatycznego numerowania W systemie Microsoft Windows Vista zakładka ta nosi nazwę Formaty.

______________________
* Dostępne wyłącznie dla ustawień regionalnych USA, ENG, HUN oraz CZ.

Bieżące data i godzina w stemplach i stemplach automatycznego numerowania