Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala na konwersję dowolnych dokumentów PDF do wszystkich edytowalnych formatów. Wygląd i właściwości dokumentu wyjściowego zależą od wybranych opcji konwersji.

Dla skonwertowania dokumentu PDF:

 1. Uruchom program ABBYY PDF Transformer 3.0 (Start>Programy>ABBYY PDF Transformer 3.0>Konwertuj plik PDF w…).
 2. Kliknij przycisk Otwórz PDF.
 3. W otwartym oknie dialogowym wybierz plik do konwersji.
  PDF Transformer note Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony hasłem, pojawi się monit o podanie hasła.
 4. Wybierz format wyjściowy.
  Wyświetl informacje na temat wybierania formatów

  PDF Transformer convert into Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

 5. Zaznacz opcje konwersji pliku PDF:
  1. Nazwa pliku
   Domyślnie dokument zostanie zapisany w folderze źródłowym pod nazwą dokumentu źródłowego. Aby wybrać inny folder lub zmienić nazwę pliku, kliknij przycisk Zmień…

   PDF Transformer convert saveto Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

  2. Języki dokumentu PDF
   Domyślnie program automatycznie wybierze język spomiędzy języków, które są najczęściej używane na danym komputerze.
   W celu zmiany języka dokumentu kliknij Więcej języków… na liście rozwijanej Języki dokumentu PDF.

   PDF Transformer convert lang Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

   PDF Transformer note Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Nie zaleca się korzystania z więcej niż trzech języków jednocześnie. Korzystanie z więcej niż trzech języków może skutkować większą liczbą błędów w tekście pliku wyjściowego.
  3. Dodatkowe funkcje
   Można również użyć dodatkowych opcji konwersji.
   PDF Transformer listpicture Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodatkowe opcje konwersji.
  PDF Transformer advice Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby powrócić do ustawień domyślnych, wybierz w menu Pomoc>Ustawienia opcję Powrót do domyślnych.
 6. Aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk Konwertuj.

  PDF Transformer advice Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 W celu skonwertowania osobnych stron, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz skonwertować, a następnie wybierz polecenie Konwertuj wybrane strony z menu kontekstowego
  W celu wybrania kilku stron przytrzymaj klawisz SHIFT lub CTRL.
  PDF Transformer advice Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 W trakcie procesu konwersji program może wyświetlać ostrzeżenia. Aby otworzyć stronę, dla której wysłano komunikat ostrzegawczy, kliknij numer strony.

Dokument wyjściowy zostanie zapisany w wybranym formacie i otwarty w odpowiedniej aplikacji.

PDF Transformer advice Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Dla uzyskania opisu elementów interfejsu, zobacz Okno konwersji PDF.
PDF Transformer advice Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Jeśli wygląd dokumentu wyjściowego różni się znacznie od oryginału, spróbuj zmienić opcje konwersji i/lub ręcznie zaznaczyć obszary tekstu, tabeli i obrazów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ulepszanie wyników konwersji.

Konwertowanie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0