Konwertowanie dokumentów PDF

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 jest łatwym w użyciu narzędziem do konwersji całych dokumentów PDF lub ich wybranych stron na formaty edytowalne.

Na poniższym schemacie blokowym zilustrowano proces konwersji dokumentu:

PDF Transformer schemaconvert Konwertowanie dokumentów PDF

PDF Transformer advice Konwertowanie dokumentów PDF Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej z czynności, kliknij odpowiedni blok schematu. 
PDF Transformer advice Konwertowanie dokumentów PDF Jeżeli w dokumencie wynikowym znajduje się zbyt dużo błędów, upewnij się że wybrane zostały właściwe opcje konwersji, po czym spróbuj ręcznie określić obszary tekstu, obrazów i tabel. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ulepszanie wyników konwersji.

W tej części znajdują się szczegółowe instrukcje konwertowania dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office, porady dotyczące wyboru optymalnych opcji konwersji oraz wskazówki na temat ulepszania wyników konwersji.

Spis treści rozdziału:

Konwertowanie dokumentów PDF