Dodawanie pliku do dokumentu PDF

Przy użyciu programu ABBYY PDF Transformer 3.0 można dodać do swoich dokumentów PDF pliki PDF oraz edytowalne pliki w obsługiwanych formatach.

Dodawanie pliku do dokumentu PDF.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dokument PDF, do którego chcesz dodać wybrany plik, i kliknij przycisk Otwórz.
 3. Upewnij się, że wybrane są właściwe opcje tworzenia PDF:
  • PDF, tryb zapisu
   W Opcje wydruku PDF wybierz żądany stopień kompresji dla wynikowego dokumentu. Dokonany wybór zależy od tego, do czego w przyszłości ma służyć dany dokument.
   PDF Transformer advice Dodawanie pliku do dokumentu PDF Należy wybrać Nieskompresowany plik PDF, jeżeli w dokumencie ma zostać zachowana wysoka jakość obrazów. Należy wybrać Skompresowany plik PDF, jeśli chcesz wysłać plik pocztą e-mail lub opublikować go w Internecie.
   PDF Transformer note Dodawanie pliku do dokumentu PDF Przy dodawaniu do dokumentu PDF innego dokumentu PDF Opcje wydruku PDF są niedostępne.
  • Ustawienia zabezpieczeń
   Możesz użyć hasła by ochronić dokument PDF przed dostępem nieupoważnionych osób.
   PDF Transformer listpicture Dodawanie pliku do dokumentu PDF Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem Ustawienia zabezpieczeń PDF.
 4. Kliknij przycisk Utwórz plik PDF.

Wynikowy dokument PDF zostanie zapisany i otwarty w przeglądarce plików PDF.

Dodawanie pliku do dokumentu PDF