Dodawanie stempli

Teraz program ABBYY PDF Transformer 3.0 umożliwia dodawanie stempli do dokumentów PDF tak samo, jak gdyby były one wydrukowane na papierze. Na przykład można umieścić w dowolnym miejscu strony PDF stempel “Akceptacja”.

PDF Transformer note Dodawanie stempli Dodanie stempli jest możliwe wyłącznie przy konwersji do dokumentu PDF umożliwiającego wyszukiwanie. Jeżeli po dodaniu do dokumentu stempli przełączysz się do innego trybu, stemple nie zostaną dodane.

W celu umieszczeni stempla na stronie PDF.

 1. Wybierz narzędzie PDF Transformer addstamptool Dodawanie stempli i umieść stemple w wybranych miejscach.
 2. Kliknij dwa razy stempel.
 3. W nowo otwartym oknie wybierz żądane opcje:
  • Tekst stempla
   Tu należy wpisać tekst stempla. Stemple mogą zawierać datę oraz czas stemplowania. Więcej szczegółów znajdziesz w temacie Bieżące data i godzina w stemplach i automatycznej numeracji.
  • Czcionka
   Tu można wybrać typ czcionki, jej rozmiar oraz kolor.
  • Dodaj ramkę
   Wybierz tę opcję, jeżeli stempel ma zostać zamknięty w ramce.
 4. Można zapisać stempel jako szablon.
  Kliknij Zapisz szablon znaczników…, podaj nazwę dla szablonu a następnie kliknij Zapisz.
 5. Kliknij przycisk OK.

Można także dodać stempel w oparciu o uprzednio stworzony szablon:

 1. Kliknij strzałkę, znajdującą się obok narzędzia PDF Transformer addstamptool Dodawanie stempli po czym wybierz żądany szablon stempla.
 2. Umieść stempel w dowolnym miejscu na stronie.

Przesuwanie stempla

 • Użyj narzędzia PDF Transformer move ar Dodawanie stempli do wybrania stempla a następnie użyj myszki do jego przesunięcia.

Zmiana rozmiaru stempla

 1. Aby uaktywnić stempel, należy go kliknąć.
 2. Umieść kursor myszy na ramce stempla.
 3. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij granicę w żądanym kierunku
 4. Zwolnij przycisk myszy.
PDF Transformer advice Dodawanie stempli Jeśli umieścisz kursor myszy w rogu obszaru stempla, przeciągnięcie myszą spowoduje równoczesne przesunięcie zarówno pionowej jak i poziomej granicy.

Zmiana parametrów stemplowania

 • Kliknij dwa razy stempel i podaj żądane parametry.
 • Zaznacz stempel, parametry którego chcesz zmienić, i wybierz Profile stemplowania w menu kontekstowym po czym określ żądane parametry.

Usuwanie stempla

 • Zaznacz stempel, który chcesz usunąć, i naciśnij klawisz DEL.
 • Zaznacz stempel, który chcesz usunąć, i wybierz Usuń stempel w menu kontekstowym.

Tworzenie nowego szablonu stempla

Istnieje kilka metod utworzenia szablonu stempla:

 1. Kliknij dwa razy stempel.
 2. Wybierz Zapisz szablon znaczników…
 3. Podaj nazwę szablonu i kliknij przycisk Zapisz.
 1. Kliknij strzałkę, znajdującą się obok narzędzia PDF Transformer addstamptool Dodawanie stempli po czym kliknij Utwórz nowy szablon znaczników.
 2. Określ żądane parametry stempla i kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij strzałkę, znajdującą się obok narzędzia PDF Transformer addstamptool Dodawanie stempli po czym kliknij Zarządzaj szablonami znaczników
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij Nowy aby utworzyć nowy szablon
  • KliknijKopiuj aby skopiować istniejący szablon
 3. Określ żądane parametry stempla i kliknij przycisk OK.
PDF Transformer note Dodawanie stempli Można utworzyć maksymalnie 20 szablonów stempli.

Zmiana szablonu stempla

 1. Kliknij strzałkę, znajdującą się obok narzędzia PDF Transformer addstamptool Dodawanie stempli po czym kliknij Zarządzaj szablonami znaczników
 2. Wybierz żądany stempel i kliknij Edytuj.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk OK.

Usuwanie szablonu stempla

 1. Kliknij strzałkę, znajdującą się obok narzędzia PDF Transformer addstamptool Dodawanie stempli, po czym kliknij Zarządzaj szablonami znaczników
 2. Wybierz szablon, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.

Dodawanie stempli