Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo

Jeśli program ABBYY Transformer 3.0 nieprawidłowo wykrył wiersze i kolumny tabeli, można dostosować wyniki analizy automatycznej i ponownie uruchomić proces konwersji. Przykładowa tabela złożona…

PDF Transformer table Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo

W celu dostosowania obszaru tabeli użyj:

 • Narzędzi na pasku narzędzi.
  • Możesz dodać lub usunąć linie pionowe i poziome tabeli. Na pasku narzędzi wybierz PDF Transformer v line Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo, PDF Transformer h line Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo lub PDF Transformer del line Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo.
  • Wybierz narzędzie PDF Transformer mergecells Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo lub PDF Transformer splitcells Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo aby scalić bądź podzielić wybrane komórki. Możesz rozdzielać wyłącznie te komórki, które uprzednio zostały scalone.
 • Polecenia Menu skrótów.
  Kliknij żądaną tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego:
  • Scal komórki tabeli lub Podziel komórki tabeli aby scalić lub podzielić zaznaczone komórki. Możesz rozdzielać wyłącznie te komórki, które uprzednio zostały scalone.
  • Jeśli komórka tabeli zawiera tylko obraz, zaznacz Potraktuj wybrane komórki jako obraz. Jeśli komórka tabeli zawiera zarówno tekst, jak i obraz, wewnątrz komórki narysuj osobny obszar obrazu.
 • Używając skrótów klawiaturowych.
  • Dla scalenia bądź rozdzielenia komórek tabeli użyj odpowiednio CTRL+M lub CTRL+L. Możesz rozdzielać wyłącznie te komórki, które uprzednio zostały scalone.
PDF Transformer note Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo Możesz także dostosować wyniki automatycznej analizy tabeli, jeśli zawiera ona komórki z pionowym tekstem. Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w rozdziale Nie wykryto pionowego tekstu.

PDF Transformer listpicture Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo Więcej informacji na temat typów obszarów i metod ich dostosowania można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie typów i granic obszarów.

Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo