Dostosowywanie typów i granic obszarów

Zanim program ABBYY PDF Transformer 3.0 rozpocznie konwersję dokumentu, wykrywa on następujące typy obszarów: Tekst, Obraz, Tabela. Na podstawie tej analizy program określa następnie, konwersję których obszarów należy wykonać oraz w jakiej kolejności. Te informacje są także używane przy odtwarzaniu oryginalnego formatowania. Ramki obszarów różnych typów mają różne kolory.

Możesz użyć klawisza Tab do przechodzenia między obszarami. Wszystkie obszary są ponumerowane, a numery określają kolejność nawigacji.

Narzędzia dostosowywania obszaru znajdują się na pasku narzędzi.

PDF Transformer note Dostosowywanie typów i granic obszarów Po zakończeniu dostosowywania obszarów ponownie uruchom proces konwersji.

Tworzenie nowego obszaru

 1. Wybierz narzędzie na pasku narzędzi:

  PDF Transformer texttool Dostosowywanie typów i granic obszarów – rysuje obszar tekstowy;

  PDF Transformer picturetool Dostosowywanie typów i granic obszarów – rysuje obszar obrazu;

  PDF Transformer tabletool Dostosowywanie typów i granic obszarów – rysuje obszar tabeli.

 2. Za pomocą myszy narysuj prostokąt wokół obszaru.

Aby zmienić typ obszaru, kliknij go prawym przyciskiem myszy, po czym wybierz z menu kontekstowego żądany typ.

Poprawianie ramek obszaru

 1. Kliknij ramkę obszaru i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Wskaźnik zmieni się na dwukierunkową strzałkę.
 2. Przeciągnij wskaźnik w wybrane przez siebie miejsce.
 3. Zwolnij przycisk myszy.
PDF Transformer advice Dostosowywanie typów i granic obszarów Jeśli klikniesz róg obszaru, możliwe będzie jednoczesne przesuwanie pionowej i poziomej ramki obszaru.

Dodawanie/usuwanie części obszaru

 1. Wybierz narzędzie PDF Transformer add part Dostosowywanie typów i granic obszarów/ PDF Transformer del part Dostosowywanie typów i granic obszarów.
 2. Umieść wskaźnik myszy wewnątrz obszaru i narysuj prostokąt. Prostokątna część zostanie dodana do obszaru lub usunięta z niego po zwolnieniu przycisku myszy.
 3. Jeśli jest to konieczne, dostosuj ramkę obszaru.
PDF Transformer note Dostosowywanie typów i granic obszarów Tych narzędzi nie można używać do dodawania/usuwania części obszarów tabeli.

Ramki obszaru można zmieniać, dodając do nich nowe węzły (punkty podziału).

Aby dodać nowy węzeł:
 • Naciśnij klawisz SHIFT, ustaw wskaźnik myszy w miejscu, w którym chcesz utworzyć nowy węzeł (wskaźnik zmieni się w krzyżyk) i kliknij ramkę.

Węzeł zostanie dodany do granicy obszaru. Możesz użyć myszy, aby przesuwać tak utworzone segmenty w dowolnym kierunku.

Zaznaczanie jednego lub więcej obszarów

 • Wybierz narzędzie PDF Transformer texttool Dostosowywanie typów i granic obszarów, PDF Transformer picturetool Dostosowywanie typów i granic obszarów lub PDF Transformer tabletool Dostosowywanie typów i granic obszarów i trzymając naciśnięty klawisz CTRL, kliknij obszary, które chcesz wybrać. Kliknij ponownie obszar, aby cofnąć zaznaczenie.

Przesuwanie obszaru

 • Wybierz obszar, który ma być przeniesiony, i trzymając naciśnięty klawisz ALT przenieś obszar do żądanej lokalizacji.

Zmiana numeru obszaru

 1. Wybierz narzędzie PDF Transformer renumb Dostosowywanie typów i granic obszarów.
 2. Kliknij obszary w żądanej kolejności. W rozpoznanym tekście zawartość obszarów pojawi się w tej kolejności.
PDF Transformer note Dostosowywanie typów i granic obszarów Obszary są numerowane automatycznie od lewej do prawej, niezależnie od orientacji tekstu.

Usuwanie obszaru

 • Kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń obszar z menu podręcznego albo
 • Zaznacz obszar, który chcesz usunąć, i naciśnij klawisz DEL.

Aby skasować wszystkie obszary na poszczególnych stronach:

 1. Wybierz pożądane strony w oknie Strony.
  W celu wybrania kilku stron przytrzymaj klawisz SHIFT lub CTRL.
 2. Wybierz narzędzie PDF Transformer delblocks Dostosowywanie typów i granic obszarów.

Aby usunąć wszystkie obszary:

 • Wybierz narzędzie PDF Transformer delblocks Dostosowywanie typów i granic obszarów.

Zmiana orientacji tekstu

 • Kliknij obszar tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz żądaną orientację tekstu z menu podręcznego.

Dostosowywanie typów i granic obszarów