Złożona struktura dokumentu nieodtworzona po konwersji

Zanim program ABBYY PDF Transformer 3.0 wykona konwersję dokumentu, wykrywa on obszary zawierające tekst, obrazy i tabele. Na podstawie tej analizy program określa następnie, konwersję których obszarów należy wykonać oraz w jakiej kolejności. Te informacje są także używane przy odtwarzaniu oryginalnego formatowania.

W przypadku bardzo złożonego formatowania niektóre obszary mogą zostać niepoprawnie wykryte i może być wymagane dostosowanie tylko tych obszarów, zamiast rysowania wszystkich obszarów ręcznie.

Aby dostosować obszary:

  1. Użyj narzędzia obszarów znajdującego się na pasku narzędzi do zmiany obszarów;
  2. Ponownie uruchom proces konwersji.

PDF Transformer listpicture Złożona struktura dokumentu nieodtworzona po konwersji Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Złożona struktura dokumentu nieodtworzona po konwersji