Niepoprawna konwersja pionowego tekstu

Fragment skonwertowanego tekstu może zawierać dużą liczbę błędów, jeśli orientacja danego fragmentu została wykryta nieprawidłowo.

PDF Transformer note Niepoprawna konwersja pionowego tekstu Jeżeli cały tekst na stronie ma niestandardową orientację, odwróć stronę. Więcej informacji można znaleźć w temacie Obracanie obrazów.

Aby skonwertować tekst pionowy:

  1. Zaznacz obszar bądź komórkę tabeli zawierające pionowy tekst.
  2. Wybierz pożądaną orientację tekstu z menu podręcznego.
  3. Ponownie uruchom proces konwersji.

PDF Transformer listpicture Niepoprawna konwersja pionowego tekstu Więcej informacji na temat typów obszarów i metod ich dostosowania można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie typów i granic obszarów.

Niepoprawna konwersja pionowego tekstu