Tworzenie dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 jest podczas instalacji integrowany przez program instalacyjny z pakietem Microsoft Office. W konsekwencji w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Microsoft Visio są wyświetlane przyciski ABBYY PDF Transformer, pozwalające na tworzenie dokumentów PDF bezpośrednio z tych aplikacji.

Aby utworzyć dokument PDF w aplikacji pakietu Microsoft Office:

 1. Uruchom aplikację pakietu Office.
 2. Utwórz lub otwórz dokument, który chcesz zapisać w formacie PDF.
 3. Na pasku narzędzi ABBYY PDF Transformer 3.0 kliknij jeden z przycisków:
  • Utwórz plik PDF aby utworzyć plik PDF
  • PDF Transformer mail pdf Tworzenie dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office aby utworzyć plik PDF i wysłać go pocztą e-mail.
  • PDF Transformer appendtopdf Tworzenie dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office aby dodać plik do istniejącego dokumentu PDF
   PDF Transformer listpicture Tworzenie dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pliku do dokumentu PDF.
 4. Sprawdź Opcje pliku PDF.
 5. Kliknij przycisk Utwórz plik PDF lub Wyślij jako PDF.

Utworzony dokument PDF zostanie zapisany i otwarty w przeglądarce plików PDF lub załączony do wiadomości e-mail.

Przycisk programu ABBYY PDF Transformer nie jest wyświetlany na pasku narzędzi aplikacji Microsoft Office…

Aby wyświetlić przycisk programu ABBYY PDF Transformer na pasku narzędzi aplikacji Microsoft Office:

 • Kliknij pasek narzędzi prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie ABBYY PDF Transformer 3.0 z menu skrótów.

Jeśli w menu skrótów nie jest wyświetlane polecenie ABBYY PDF Transformer 3.0 oznacza to, że nie wybrano integracji programu ABBYY PDF Transformer z aplikacjami pakietu Microsoft Office podczas instalacji niestandardowej.

Aby zintegrować program ABBYY PDF Transformer z aplikacjami pakietu Microsoft Office:

 1. Kliknij kolejno Start>Ustawienia>Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.
  PDF Transformer note Tworzenie dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office W systemie Microsoft Windows Vista to polecenie nazywa się Programy i funkcje.
 2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY PDF Transformer 3.0, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. Wykonuj instrukcje instalatora.

Tworzenie dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office