Ustawienia zabezpieczeń PDF

Podczas tworzenia dokumentu PDF można użyć haseł w celu zabezpieczenia pliku PDF przed nieuprawnionym otwarciem, drukowaniem lub edycją.

Możesz wybrać opcję Hasło otwarcia dokumentu lub Hasło dostępu.

Hasło otwarcia dokumentu Hasło dostępu
 


Hasło otwarcia dokumentu zapobiega otwarciu dokumentu PDF przez osoby nie znające hasła.

W celu ustawienia hasła otwarcia dokumentu:

  1. Wybierz opcję Ogranicz otwieranie.
  2. W oknie dialogowym Ogranicz otwieranie plików PDF wpisz hasło i wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Podane hasło będzie wyświetlone w postaci kropek w polu Hasło.

Hasło dostępu zapobiega wydrukowaniu bądź edycji dokumentu PDF przez osoby nie znające hasła.

Aby ustawić hasło dostępu:

  1. Wybierz opcję Ogranicz edycję i drukowanie.
  2. W oknie dialogowym Ogranicz edycję i drukowanie dokumentu PDF wpisz hasło i wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Podane hasło będzie wyświetlone w postaci kropek w polu Hasło.

Możesz także włączać lub wyłączać drukowanie, edycję lub kopiowanie dokumentu PDF. Ograniczenia te można ustawić w obszarze Ustawienia dostępu.

  • Wybierz Drukowanie dokumentu, aby uniemożliwić wydrukowanie dokumentu PDF.
  • Wybierz Edycja dokumentu, aby uniemożliwić edycję dokumentu PDF.
  • Wybierz Zabroń wydobywania tekstu i grafiki z dokumentu, aby uniemożliwić użytkownikom kopiowanie z dokumentu tekstu, obrazów itp.
  • Wybierz Zabroń komentowania i wypełniania formularzy w dokumencie, aby uniemożliwić użytkownikom dodawanie komentarzy oraz formularzy PDF do dokumentu.
PDF Transformer advice Ustawienia zabezpieczeń PDF Aby zmienić uprzednio ustawione hasło, kliknij przycisk Zmień…

Ustawienia zabezpieczeń PDF