Skróty klawiszowe

Ogólne

Aby Naciśnij
otwórz plik PDF CTRL+O
skonwertować bądź utworzyć dokument PDF CTRL+S

Narzędzia

Aby Naciśnij
automatyczne wykrywanie pól CTRL+D
usuń wszystkie obszary CTRL+DEL
narzędzie wyboru pola W
wybiera narzędzie “rączki” służące do przeglądania dokumentów Q
narzędzie wyboru pola tekstowego 1
narzędzie wyboru pola obrazu 2
narzędzie wyboru pola tabeli 3
wybrać narzędzie Edycja 4
narzędzie dodawania części pola A
narzędzie wycięcia części pola C
automatyczne wykrywanie struktury tabeli CTRL+T
narzędzie dodawania separatora pionowego V
narzędzie dodawania separatora poziomego H
narzędzie usuwania separatora R
scala wybrane komórki M
rozdzielić uprzednio scalone komórki X
przejść do innej komórki tabeli Klawisze strzałek
narzędzie renumeracji pól CTRL+R
cofnij ostatnią akcję CTRL+Z
ponów cofniętą ostatnio akcję CTRL+Y

PDF Transformer backtotop Skróty klawiszowe Back to Top

Menu Obszaru

Aby Naciśnij
zmienić typ obszaru na tekst CTRL+1
zmienić typ obszaru na tabelę CTRL+2
zmienić typ obszaru na obraz CTRL+3
zmienić typ obszaru na Obszar edycji CTRL+4
skopiować wybrane obszary Tekstu lub Obrazów do Schowka CTRL+C
usuń wybrany obszar DEL

PDF Transformer backtotop Skróty klawiszowe Back to Top

Nawigacja

Aby Naciśnij
dopasować stronę do szerokości CTRL+SHIFT+NUM*
dopasować stronę do wysokości CTRL+SHIFT+NUM/
pomniejszyć CTRL+SHIFT+NUM-
powiększyć CTRL+SHIFT+NUM+
otworzyć poprzednią stronę dokumentu CTRL+NUM- lub ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ
otworzyć następną stronę dokumentu CTRL+NUM+ lub ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
otworzyć pierwszą stronę dokumentu CTRL+HOME
otworzyć ostatnią stronę dokumentu CTRL+END
umieścić okno Strony po lewej, a okno ustawień po prawej stronie CTRL+Q
umieścić okno ustawień po prawej, a okno Strony po prawej stronie SHIFT+Q
przełączyć pomiędzy oknem Strony, oknem widoku strony oraz obszarem ustawień CTRL+TAB

PDF Transformer backtotop Skróty klawiszowe Back to Top

Pomoc

Aby Naciśnij
Otwórz system pomocy F1

PDF Transformer backtotop Skróty klawiszowe Back to Top

Skróty klawiszowe