Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 jest podczas instalacji integrowany przez program instalacyjny z pakietem Microsoft Office. W konsekwencji w programach Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Outlook są wyświetlane przyciski ABBYY PDF Transformer 3.0. Możesz konwertować dokumenty PDF bezpośrednio z aplikacji pakietu Microsoft Office.

Aby skonwertować plik PDF w aplikacji pakietu Microsoft Office:

 1. Uruchom aplikację pakietu Microsoft Office.
 2. Kliknij przycisk Konwertuj plik PDF na pasku narzędzi.
  Uruchomiony zostanie program ABBYY PDF Transformer 3.0.
 3. Wybierz plik, który chcesz skonwertować.

  PDF Transformer note Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony hasłem, pojawi się monit o podanie hasła.
 4. Sprawdź ustawienia konwersji w ABBYY PDF Transformer 3.0.
  • W Microsoft Outlook wybierz format wyjściowy.
  • W Microsoft Word zaznacz, czy chcesz utworzyć nowy dokument Microsoft Word, czy dodać skonwertowany tekst do obecnie otwartego dokumentu Microsoft Word po kursorze.
  PDF Transformer note Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office W Microsoft Excel Plik PDF zostanie skonwertowany w nowy dokument Excel.
 5. Aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk Konwertuj.

  PDF Transformer advice Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office W celu skonwertowania osobnych stron w oknie Strony wybierz strony, które chcesz skonwertować, a następnie wybierz polecenie Konwertuj wybrane strony z menu kontekstowego
  W celu wybrania kilku stron przytrzymaj klawisz SHIFT lub CTRL.
  PDF Transformer advice Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office W trakcie procesu konwersji program może wyświetlać ostrzeżenia. Aby otworzyć stronę, dla której wysłano komunikat ostrzegawczy, kliknij numer strony.

Dokument wyjściowy zostanie zapisany w wybranym formacie i otwarty w odpowiedniej aplikacji.

PDF Transformer advice Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office Jeśli wygląd dokumentu wyjściowego różni się znacznie od oryginału, spróbuj zmienić opcje konwersji i/lub ręcznie zaznaczyć obszary tekstu, tabeli i obrazów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ulepszanie wyników konwersji.

Przycisk programu ABBYY PDF Transformer nie jest wyświetlany na pasku narzędzi aplikacji Microsoft Office…

Aby wyświetlić przycisk programu ABBYY PDF Transformer na pasku narzędzi aplikacji Microsoft Office:

 • Kliknij pasek narzędzi prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie ABBYY PDF Transformer 3.0 z menu skrótów.

Jeśli w menu skrótów nie jest wyświetlane polecenie ABBYY PDF Transformer 3.0 oznacza to, że nie wybrano integracji programu ABBYY PDF Transformer z aplikacjami pakietu Microsoft Office podczas instalacji niestandardowej.

Aby zintegrować program ABBYY PDF Transformer z aplikacjami pakietu Microsoft Office:

 1. Kliknij kolejno Start>Ustawienia>Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.
  PDF Transformer note Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office W systemie Microsoft Windows Vista to polecenie nazywa się Programy i funkcje.
 2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY PDF Transformer 3.0, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. Wykonuj instrukcje instalatora.

Konwersja dokumentów PDF w aplikacjach pakietu Microsoft Office