Konwersja dokumentów napisanych w więcej niż jednym języku

Przedstawione poniżej instrukcje są pomocne w konwersji tekstu w dokumencie napisanym w języku angielskim i chińskim. Jeżeli dokument zawiera inną kombinację języków, wybierz odpowiednie języki w kroku 2.

  1. Kliknij przycisk Otwórz PDF aby otworzyć dokument w ABBYY PDF Transformer 3.0.
  2. Z listy rozwijanej Języki dokumentu PDF wybierz chiński i angielski.
  3. Użyj narzędzia paska narzędzi w celu ręcznego narysowania obszarów na obrazach.
    PDF Transformer advice Konwersja dokumentów napisanych w więcej niż jednym języku W przypadku dokumentów o prostej strukturze można pozwolić programowi ABBYY PDF Transformer 3.0 wykryć obszary, klikając ikonę PDF Transformer analyzetool Konwersja dokumentów napisanych w więcej niż jednym języku lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+F. Jeżeli rezultaty analizy nie są zadowalające, można dopasować obszary ręcznie.
  4. W razie potrzeby określ orientację tekstu, wybierając opcję z menu podręcznego obszaru.
  5. Kliknij przycisk Konwertuj.

Konwersja dokumentów napisanych w więcej niż jednym języku