Automatyczne numerowanie

Teraz przy pomocy ABBYY PDF Transformer 3.0 możesz dodać automatyczne numerowanie swoich dokumentów przy tworzeniu plików PDF. Automatyczne numerowanie bardzo ułatwia przeszukiwanie archiwów.

Przy pierwszym użyciu w dokumencie automatycznego numerowania:

 1. W zakładce Opcje zaawansowane należy wybrać Włącz automatyczne numerowanie.
 2. W oknie Nazwa profilu nowo otwartego okna należy wpisać nazwę tworzonego profilu.
 3. Określ opcje automatycznego numerowania:
  1. Parametry
   Wybierz jedną lub więcej opcji:
   • Wstaw numer
    Do każdej strony dokumentu lub do całego dokumentu może zostać dodana unikalna liczba. Numeracja zacznie się od wartości określonej przez użytkownika. Przy przetwarzaniu więcej niż jednego dokumentu będzie ona kontynuowana.
    Domyślnie numeracja rozpoczyna się od wartości 0001, przy czym numery dodawane są do dokumentów, a nie do stron. W celu zmiany domyślnej wartości należy kliknąć Ustaw liczbę…

    PDF Transformer batestamp setnumber Automatyczne numerowanie

   • Wstaw datę
    Automatyczne numerowanie będzie zawierało datę utworzenia danego dokumentu PDF.
   • Wstaw czas
    Automatyczne numerowanie będzie zawierało czas utworzenia danego dokumentu PDF.
   • Wstaw numer strony
    Automatyczne numerowanie będzie zawierało numer strony danego dokumentu PDF.
   PDF Transformer advice Automatyczne numerowanie Wybrane parametry zostaną dodane do pola Format po kursorze. Możliwa jest zmiana kolejności parametrów w tym polu, dodanie uwag wyjaśniających oraz ustawianie formatów daty i czasu. Więcej szczegółów znajdziesz w temacie Bieżące data i godzina w stemplach i stemplach automatycznego numerowania.
   PDF Transformer batestamp format Automatyczne numerowanie PDF Transformer batestampoptions preview Automatyczne numerowanie
   • Dodaj ramkę
    Wybierz tę opcję, jeżeli tekst ma zostać zamknięty w ramce.
  2. Pozycja
   Wybierz jedną z ośmiu możliwych pozycji na stronie.
  3. Czcionka
   Możesz wybrać typ czcionki, jej rozmiar oraz kolor.
 4. Kliknij Zapisz.

Teraz, przy tworzeniu dokumentu PDF lub konwersji pliku do PDF, wynikowy dokument PDF będzie posiadał automatyczne numerowanie, a w programie zapisany zostanie odpowiedni profil.

Można także dodać automatyczne numerowanie do dokumentu w oparciu o uprzednio stworzony profil:

 1. W zakładce Opcje zaawansowane należy wybrać Włącz automatyczne numerowanie.
 2. Z listy rozwijanej należy wybrać żądany profil automatycznego numerowania.

Zmiana opcji automatycznego numerowania

Istnieją dwie metody zmiany parametrów automatycznego numerowania:
 1. Dwukrotnie kliknij stempel automatycznego numerowania w obszarze ustawień.

  PDF Transformer batestamp preview Automatyczne numerowanie

 2. Określ żądane parametry i kliknij przycisk Zapisz.
 3. PDF Transformer note Automatyczne numerowanie Działanie to spowoduje również zmianę parametrów w odpowiednim profilu.
 1. Kliknij Zarządzaj profilami…
 2. Wybierz profil automatycznego numerowania, który chcesz zmienić, po czym kliknij Edytuj.
 3. Określ żądane parametry i kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie automatycznego numerowania

 • Odznacz opcję Włącz automatyczne numerowanie.

Tworzenie profilu automatycznego numerowania

Istnieją dwie metody utworzenia profilu automatycznego numerowania:
 1. W obszarze ustawień sekcji Opcje zaawansowane kliknij Utwórz nowy…

  PDF Transformer batestamp new Automatyczne numerowanie

 2. Określ żądane parametry i kliknij przycisk Zapisz.
 1. Kliknij Zarządzaj profilami…
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij Nowy aby utworzyć nowy profil automatycznego numerowania;
  • Kliknij Kopiuj aby skopiować istniejący profil automatycznego numerowania;
 3. Określ żądane parametry i kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie profilu automatycznego numerowania

 1. Kliknij Zarządzaj profilami…
 2. Wybierz profil, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
PDF Transformer note Automatyczne numerowanie Przy usuwaniu profilu automatycznego numerowania, który został wykorzystany w dokumencie, automatyczne numerowanie dodane do dokumentu oparte zostanie o pierwszy z pozostałych profili. Jeżeli nie pozostał żaden profil automatycznego numerowania, dokument nie będzie posiadał automatycznego numerowania.

Automatyczne numerowanie