Język interfejsu

Język interfejsu to język używany w komunikatach programu, oknach dialogowych, nazwach przycisków i elementach menu. Odpowiedni język interfejsu możesz wybrać podczas instalacji programu ABBYY PDF Transformer. Możesz również zmienić język interfejsu po zainstalowaniu programu.

Aby zmienić język interfejsu:
  1. Otwórz menu Pomoc.
  2. Z rozwijanej listy Język interfejsu wybierz odpowiedni język interfejsu.
  3. Uruchom program ABBYY PDF Transformer 3.0 ponownie.

Język interfejsu