Używanie Pomocy programu ABBYY PDF Transformer 3.0

Jeśli niedostępna jest mysz lub jeśli użytkownik preferuje używanie klawiatury, może skorzystać z poniższych poleceń klawiaturowych do poruszania się po systemie pomocy.

Klawisze skrótów systemu pomocy

Aby Naciśnij
Wyświetlić menu systemowe. ALT+SPACJA
Wyświetlić menu podręczne systemu pomocy. SHIFT+F10
Przełączać się między systemem pomocy i innymi otwartymi oknami. ALT+TAB
Wyświetlić menu Opcje. ALT+O
Ukryć lub wyświetlić panel nawigacji. ALT+O, a następnie T
Przejść do następnej karty w panelu nawigacji. CTRL+TAB
Przejść do poprzedniej karty w panelu nawigacji. CTRL+SHIFT+TAB
Przejść o jeden temat w górę w spisie treści, indeksie lub liście wyników wyszukiwania. KURSOR W GÓRĘ
Przejść o jeden temat w dół w spisie treści, indeksie lub liście wyników wyszukiwania. KURSOR W DÓŁ
Przejść o jedną stronę w górę w spisie treści, indeksie lub liście wyników wyszukiwania. PAGE UP
Przejść o jedną stronę w dół w spisie treści, indeksie lub liście wyników wyszukiwania. PAGE DOWN
Przełączyć wyróżnienie między panelem nawigacji i panelem tematów. F6
Odświeżyć temat wyświetlany w panelu tematów. ALT+O, a następnie R
Przewijać temat. KURSOR W GÓRĘ lub KURSOR W DÓŁ
Przejść na początek tematu. CTRL+HOME
Przejść na koniec tematu. CTRL+END
Podświetlić cały tekst w panelu tematów. CTRL+A
Wydrukować temat. ALT+O, a następnie P
Wrócić do poprzednio wyświetlanego tematu. ALT+O, a następnie B
Przejść do następnego (poprzednio wyświetlanego) tematu. ALT+O, a następnie F
Zamknąć system pomocy. ALT+F4

PDF Transformer backtotop Używanie Pomocy programu ABBYY PDF Transformer 3.0 Powrót do gór

Skróty klawiaturowe karty Spis treści

Aby Naciśnij
Wyświetlić kartę Spis treści. ALT+C
Otworzyć książkę. KURSOR W PRAWO
Zamknąć książkę. KURSOR W LEWO
Wybrać temat. KURSOR W GÓRĘ lub KURSOR W DÓŁ
Wyświetlić wybrany temat. ENTER

Skróty klawiaturowe karty Indeks

Aby Naciśnij
Wyświetlić kartę Indeks. ALT+N
Wybrać słowo kluczowe z listy. KURSOR W GÓRĘ lub KURSOR W DÓŁ
Wyświetlić powiązany temat. ALT+D lub ENTER

Skróty klawiaturowe karty Szukaj

Aby Naciśnij
Wyświetlić kartę Szukaj. ALT+S
Rozpocząć wyszukiwanie. ALT+L
Wyświetlić wybrany temat. ALT+D lub ENTER

PDF Transformer backtotop Używanie Pomocy programu ABBYY PDF Transformer 3.0 Powrót do gór

Używanie Pomocy programu ABBYY PDF Transformer 3.0