Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows

Po zainstalowaniu ABBYY PDF Transformer 3.0 zobaczysz nowy punkt ABBYY PDF Transformer 3.0 w menu kontekstowym, które pojawia się przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku PDF w Eksploratorze Windows i pozwala na skonwertowanie pliku jednym kliknięciem myszy.

Przy konwersji plików PDF w Eksploratorze Windows wykorzystywane są opcje wybrane podczas poprzedniej sesji programu ABBYY PDF Transformer 3.0, uruchomionego z Eksploratora Windows.

Aby skonwertować jeden lub więcej plików PDF z poziomu Eksploratora Windows:

 1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików do konwersji.
 2. Z menu podręcznego wybierz program ABBYY PDF Transformer 3.0, a następnie żądaną czynność:
  • Otwórz w programie Microsoft Word by wykonać konwersję pliku PDF i otworzyć go w programie Microsoft Word.
  • Otwórz w programie Microsoft Excel by wykonać konwersję pliku PDF i otworzyć go w programie Microsoft Excel.
  • Konwertuj w przeszukiwalny plik PDF by wykonać konwersję pliku PDF w przeszukiwalny plik PDF, tak aby można było w nim przeprowadzać wyszukiwania tekstowe oraz otworzyć go w programie do wyświetlania plików PDF.
  • Otwórz okno Włącz automatyczne numerowanie i wybierz żądany profil numerowania.
   PDF Transformer listpicture Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne numerowanie.
  • Konwertuj z ustawieniami niestandardowymi… by uruchomić program ABBYY PDF Transformer 3.0 w celu wybrania opcji konwersji lub ręcznego zaznaczenia obszarów tekstu, tabeli i obrazów.
  PDF Transformer note Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows Dostępność tych akcji zwykle zależy od ilości wybranych plików.
  PDF Transformer note Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony hasłem, pojawi się monit o podanie hasła.

Na skutek wybranych operacji każdy dokument zostanie przekształcony w osobny plik i otwarty w odpowiedniej aplikacji.

PDF Transformer advice Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows W trakcie procesu konwersji program może wyświetlać ostrzeżenia. Aby otworzyć stronę, dla której wysłano komunikat ostrzegawczy, kliknij numer strony.
PDF Transformer advice Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows Jeśli wygląd dokumentu wyjściowego różni się znacznie od oryginału, spróbuj zmienić opcje konwersji i/lub ręcznie zaznaczyć obszary tekstu, tabeli i obrazów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ulepszanie wyników konwersji.

Jeżeli w menu kontekstowym nie ma polecenia ABBYY PDF Transformer…

Jeżeli w menu kontekstowym nie ma polecenia ABBYY PDF Transformer, oznacza to, że przy instalacji wybrana została opcja nieintegrowania programu z Eksploratorem Windows.

PDF Transformer note Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows Dana opcja jest niedostępna dla platform 64-bitowych.

Aby zintegrować ABBYY PDF Transformer 3.0 z Eksploratorem Windows:

 1. Kliknij kolejno Start>Ustawienia>Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.
  PDF Transformer note Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows W systemie Microsoft Windows Vista to polecenie nazywa się Programy i funkcje.
 2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY PDF Transformer 3.0, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. Wykonuj instrukcje instalatora.

Konwertowanie plików PDF w Eksploratorze Windows