Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0

Opatentowana technologia ADRT®

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 używa najnowszej, przełomowej technologii adaptacyjnego rozpoznawania dokumentu (ADRT, Adaptive Document Recognition Technology) firmy ABBYY. Najnowsza wersja programu analizuje i przetwarza dokumenty w całości, nie tylko ich poszczególne strony. Takie podejście skutkuje zachowaniem logicznej organizacji dokumentu, w tym zarówno oryginalnego tekstu i kolumn, jak i nagłówków, stopek, czcionek, stylów, przypisów i numerowanych podpisów tabel i rysunków. Powstałą wersję elektroniczną można następnie z łatwością zmieniać oraz ponownie jej używać.

Dopasowanie czcionek i stylów

Znaczne zmiany wprowadzono w module rozpoznawania czcionki, który obecnie określa czcionki użyte w oryginalnym dokumencie i znajduje dla nich najlepsze dopasowanie spośród zestawów czcionek zainstalowanych na komputerze.
PDF Transformer listpicture Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0 Więcej na temat zalecanych czcionek.

Konwersja wielojęzyczna

Nowa wersja programu rozpoznaje teksty w 184 językach konwersji, wliczając w to chiński, japoński, tajski i hebrajski. Program ABBYY PDF Transformer 3.0 nie wymaga już ręcznego wybierania języków rozpoznania dla dokumentu przed rozpoczęciem OCR. Program używa zaawansowanych algorytmów do wykrycia użytych w dokumencie języków.
PDF Transformer listpicture Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0 Więcej na temat obsługiwanych języków.

Obsługa formatów PDF/A, DOCX i XLSX

  • PDF/A

    Można teraz zapisywać dokumenty w formacie PDF/A, który jest powszechnie używany do długoterminowego przechowywania dokumentów w archiwach i bibliotekach.

  • Formaty DOCX i XLSX

    W związku z integracją z Microsoft Office 2007 możesz przetwarzać dokumenty PDF do formatów DOCX i XLSX oraz tworzyć dokumenty PDF z plików DOCX i XLSX.

    PDF Transformer note Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0 Do pracy z plikami DOCX i XLSX na komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie aplikacje z pakietu Microsoft Office 2007.

NowyFormat kompresji PDF

Przy zapisie do PDF ABBYY PDF Transformer 3.0 używa ulepszonego algorytmu kompresji, opartego o technologię Mixed Raster Content (MRC), który pozwala na tworzenie mniejszych plików bez żadnych strat jakościowych.

Narzędzie edycji PDF

Teraz możesz z łatwością usuwać niechciane fragmenty tekstu bądź obrazy przed publikacją dokumentu PDF. Usunięte fragmenty zostaną zastąpione w wynikowym dokumencie czarnymi prostokątami.
PDF Transformer listpicture Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0 Więcej o narzędziu edycji PDF.

Stemple

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 umożliwia umieszczanie stempli w dokumentach PDF tak samo jak gdyby były one wydrukowane na papierze.
PDF Transformer listpicture Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0 Więcej na temat stempli.

Automatyczne numerowanie

Możesz umieścić na dokumencie automatyczne numerowanie zarówno przy konwersji do formatów edytowalnych jak i przy tworzeniu dokumentów PDF. Znacząco ułatwia to przeszukiwanie archiwów.
PDF Transformer listpicture Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0 Więcej na temat automatycznego numerowania.

Co nowego w programie ABBYY Transformer 3.0