Nie wykryto obrazu

Obraz — te obszary oznaczają obrazy zawarte w dokumencie. Można także używać obszarów obrazów w celu wybrania dowolnych fragmentów tekstu, które mają być traktowane jak obrazy (program ABBYY PDF Transformer nie wykona w ich przypadku rozpoznawania). Jeśli program nie wykryje obrazów automatycznie, użyj narzędzia Obraz, aby ręcznie narysować obszar wokół obrazu.

  1. Na pasku narzędzi wybierz narzędzie PDF Transformer picturetool Nie wykryto obrazu, a następnie użyj myszy, aby narysować prostokąt wokół obrazu.
  2. Ponownie uruchom proces konwersji.

Możesz zmienić typ dowolnego obszaru na typ Obraz. kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno Obszar obrazu.

PDF Transformer listpicture Nie wykryto obrazu Więcej informacji na temat typów obszarów i metod ich dostosowania można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie typów i granic obszarów.

Nie wykryto obrazu