Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala na tworzenie dokumentów PDF z plików Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, RTF, Microsoft Visio i TXT.

PDF Transformer advice Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby utworzyć dokumenty PDF z plików zapisanych w innym formacie, należy użyć drukarki wirtualnej PDF X-Change 4.0 for ABBYY.

Aby utworzyć plik PDF:

 1. Uruchom program ABBYY PDF Transformer 3.0 ((Start > Programy > ABBYY PDF Transformer 3.0 > Utwórz plik PDF).
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz plik do skonwertowania w dokument PDF wybierz żądany plik w jednym z obsługiwanych formatów.
  PDF Transformer note Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby móc tworzyć pliki PDF z dokumentów utworzonych w Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Microsoft Visio, na komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja programu Microsoft Office.
 3. Kliknij polecenie Otwórz.
 4. Sprawdź opcje pliku PDF:
  1. Nazwa pliku
   Domyślnie dokument zostanie zapisany w folderze źródłowym pod nazwą dokumentu źródłowego. Aby wybrać inny folder lub zmienić nazwę pliku, kliknij przycisk Zmień…

   PDF Transformer creat saveas Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

  2. Tryb zapisu PDF
   W Opcje wydruku PDF wybierz żądany stopień kompresji dla wynikowego dokumentu. Dokonany wybór zależy od tego, do czego w przyszłości ma służyć dany dokument.

   PDF Transformer creat size Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

   PDF Transformer advice Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Należy wybrać opcję Nieskompresowany plik PDF, aby zachować obrazy w ich pierwotnej jakości. Należy wybrać opcję Skompresowany plik PDF aby wysłać plik pocztą e-mail lub opublikować go w sieci WWW.
  3. Dodatkowe funkcje
   • Ustawienia zabezpieczeń PDF
    Możesz użyć hasła by ochronić dokument PDF przed dostępem nieupoważnionych osób.
    PDF Transformer listpicture Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia zabezpieczeń PDF.

    PDF Transformer creat security Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0

   • Automatyczne numerowanie
    Możesz dodać automatyczne numerowanie do wynikowych dokumentów PDF.
    PDF Transformer listpicture Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne numerowanie.
  PDF Transformer advice Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby utworzyć dokument PDF z innego pliku kliknij PDF Transformer changeinitialfile Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0 w górnej części okna i wybierz żądany plik.
 5. Kliknij przycisk Utwórz plik PDF.

Utworzony dokument PDF zostanie zapisany i otwarty w przeglądarce plików PDF.

Tworzenie dokumentów PDF w programie ABBYY PDF Transformer 3.0