Tworzenie dokumentów PDF w Eksploratorze Windows

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 jest podczas instalacji integrowany przez program instalacyjny z Eksploratora Windows. W wyniku tego, nowa opcja ABBYY PDF Transformer 3.0 jest dodawana do menu kontekstowego, które pojawia się przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy obsługiwanego pliku w Eksploratorze Windows i pozwala na konwertowanie plików jednym kliknięciem myszy.

Aby utworzyć plik PDF w programie Eksploratorze Windows:

  1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików.
  2. Z menu podręcznego wybierz program ABBYY PDF Transformer 3.0, a następnie żądaną czynność:
    PDF Transformer note Tworzenie dokumentów PDF w Eksploratorze Windows Dostępność tych akcji zwykle zależy od ilości wybranych plików.
  3. Po uruchomieniu procesu tworzenia wyświetlone zostanie okno dialogowe, zawierające pasek postępu.

Przy tworzeniu dokumentów PDF w programach Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint zachowywana jest struktura dokumentu, zakładki i hiperłącza.

PDF Transformer note Tworzenie dokumentów PDF w Eksploratorze Windows Aby móc tworzyć pliki PDF z dokumentów utworzonych w Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint, w komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja Microsoft Office.

Jeżeli w menu kontekstowym nie ma polecenia ABBYY PDF Transformer…

Jeżeli w menu kontekstowym nie ma polecenia ABBYY PDF Transformer, oznacza to, że przy instalacji wybrana została opcja nieintegrowania programu z Eksploratorem Windows.

PDF Transformer note Tworzenie dokumentów PDF w Eksploratorze Windows Dana opcja jest niedostępna dla platform 64-bitowych.

Aby zintegrować ABBYY PDF Transformer 3.0 z Eksploratorem Windows:

  1. Kliknij kolejno Start>Ustawienia>Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.
    PDF Transformer note Tworzenie dokumentów PDF w Eksploratorze Windows W systemie Microsoft Windows Vista to polecenie nazywa się Programy i funkcje.
  2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY PDF Transformer 3.0, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  3. Wykonuj instrukcje instalatora.

Tworzenie dokumentów PDF w Eksploratorze Windows