PDF-beveiligingsinstellingen

Tijdens het aanmaken van een PDF-bestand kunt u wachtwoorden instellen om te voorkomen dat het PDF-document door onbevoegden wordt geopend, afgedrukt of bewerkt.

U kunt een Wachtwoord voor openen document en/of een Wachtwoord voor toegangsrechten instellen.

Wachtwoord voor openen document Wachtwoord voor toegangsrechten
 


Het Wachtwoord voor openen document verhindert dat een andere gebruiker het PDF-document kan openen zonder het wachtwoord te kennen.

Om een Wachtwoord voor openen document in te stellen:

  1. Selecteer de optie Toegang beperken.
  2. In het dialoogvenster Toegang tot PDF-bestand beperken typt u een wachtwoord. Typ hetzelfde wachtwoord vervolgens nogmaals ter bevestiging.

Het opgegeven wachtwoord wordt weergegeven als een reeks stippen in het veld Wachtwoord.

Het Wachtwoord voor toegangsrechten verhindert dat gebruikers die het wachtwoord niet kennen het PDF-document kunnen openen of bewerken.

Om een Wachtwoord voor toegangsrechten in te stellen:

  1. Selecteer Bewerken en afdrukken beperken.
  2. In het dialoogvenster Bewerken en afdrukken van PDF-bestand beperken typt u een wachtwoord. Typ hetzelfde wachtwoord vervolgens nogmaals ter bevestiging.

Het opgegeven wachtwoord wordt weergegeven als een reeks stippen in het veld Wachtwoord.

U kunt ook toestaan of verhinderen dat uw PDF-document wordt afgedrukt, bewerkt of gekopieerd. Deze beperkingen worden ingesteld onder Instellingen voor toegangsrechten.

  • Selecteer Document afdrukken als u wilt verhinderen dat het document wordt afgedrukt.
  • Selecteer Document bewerken als u wilt verhinderen dat het document wordt bewerkt.
  • Selecteer Tekst en afbeeldingen uit het document extraheren als u wilt verhinderen dat uit het document tekst, afbeeldingen of andere gegevens worden gekopieerd.
  • Selecteer Het maken van opmerkingen en invullen van formulieren in het document als u wilt verhinderen dat opmerkingen of PDF-formulieren aan het document worden toegevoegd.
PDF Transformer advice PDF beveiligingsinstellingen Om uw wachtwoord te wijzigen klikt u op Wijzigen…

PDF-beveiligingsinstellingen