Dialoogvenster PDF-bestanden converteren

In het dialoogvenster PDF-bestanden converteren kunt u conversieopties instellen.

PDF Transformer mainwindow Dialoogvenster PDF bestanden omzetten

PDF Transformer advice Dialoogvenster PDF bestanden omzetten Voor meer informatie over elk item in het werkgebied, klikt u op het corresponderende blok van de afbeelding.

De werkruimte aanpassen…

  • Om het venster Pagina’s naar links te verplaatsen en het instellingengebied naar rechts, selecteer in het menu Pagina’s de optie Links dokken.
  • Om het venster Pagina’s naar rechts te verplaatsen en het instellingengebied naar links, selecteer in het menu Pagina’s de optie Rechts dokken.

Pagina’s doorbladeren

  • In het venster Pagina’s:
    • Gebruik de pijltoetsen Omhoog en Omlaag om van de ene pagina naar de andere te gaan.
  • In het gebied Paginaweergave:
    • Gebruik de toetsen PageUp en PageDown om het document te doorbladeren;
    • Gebruik de pijltoetsen Omhoog en Omlaag om delen van dezelfde pagina te bekijken.
Gereedschappen voor pagina-analyse.
Gebruik deze knoppen om een handeling ongedaan te maken of om de ongedaan gemaakte handeling opnieuw uit te voeren.
Met het Help menu-item opent u het helpbestand en verschijnt bijkomende informatie over het programma.
In het venster Pagina’s worden miniaturen van de documentpagina’s weergegeven, zodat u individuele pagina’s makkelijk kunt bekijken, analyseren en converteren.
In dit venster wordt het geselecteerde PDF-document weergegeven en de gebieden die erin zijn gemarkeerd.
Gereedschappen voor in- en uitzoomen
Gereedschap voor paginanavigatie.
Met de gereedschappen voor aanpassing van de werkruimte kunt u het venster Pagina’s en het instellingengebied van plaats doen verwisselen.
Belangrijkste programmaknoppen voor het selecteren van een PDF-bestand en het starten van een conversie.
De uitvoerindeling waarnaar het PDF-bestand wordt geconverteerd. Welke conversieopties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de uitvoerindeling die in dit veld wordt geselecteerd.
Conversie-instellingen. Selecteer hier de documenttalen, het niveau voor het behouden van de bestandsopmaak, en andere conversieopties.
Voortgangsbalk. Als u een pagina wilt openen waarvoor een waarschuwingsbericht is gegenereerd, klikt u eenvoudigweg op het paginanummer.

Dialoogvenster PDF-bestanden omzetten