Verticale tekst onjuist geconverteerd

Een geconverteerd tekstfragment kan een groot aantal fouten bevatten, wanneer de tekststand van het fragment onjuist werd herkend.

PDF Transformer note Verticale tekst onjuist geconverteerd Roteer de pagina als alle tekst op de pagina in een andere stand dan standaard staat. Zie Afbeeldingen roteren voor meer informatie.

Als u verticale tekst wilt converteren, doet u het volgende:

  1. Selecteer het gebied of de tabelcel met de verticale tekst.
  2. Selecteer de gewenste tekststand in het snelmenu.
  3. Herstart het conversieproces.

PDF Transformer listpicture Verticale tekst onjuist geconverteerd Zie Gebiedstypen en gebiedskaders aanpassen voor meer informatie over gebiedstypen en hoe deze kunnen worden aangepast.

Verticale tekst onjuist geconverteerd