Tabelcellen niet correct herkend

Als ABBYY PDF Transformer 3.0 de rijen en kolommen in een tabel niet correct heeft herkend, kunt u de resultaten van de automatische analyse aanpassen en het conversieproces opnieuw uitvoeren. Voorbeeld van een complexe tabel…

PDF Transformer table Tabelcellen niet correct herkend

U kunt het tabelgebied op de volgende manier aanpassen:

 • Met gereedschappen in de werkbalk.
  • U kunt verticale en horizontale lijnen in de tabel toevoegen of verwijderen. Selecteer PDF Transformer v line Tabelcellen niet correct herkend, PDF Transformer h line Tabelcellen niet correct herkend, of PDF Transformer del line Tabelcellen niet correct herkend in de werkbalk.
  • Selecteer het gereedschap PDF Transformer mergecells Tabelcellen niet correct herkend of PDF Transformer splitcells Tabelcellen niet correct herkend om de geselecteerde cellen samen te voegen of op te splitsen. U kunt alleen cellen opsplitsen die eerder al zijn samengevoegd.
 • Met opdrachten in het Snelmenu.
  Klik met de rechtermuisknop op de gewenste tabel en selecteer in het snelmenu:
  • Tabelcellen samenvoegen of Tabelcellen splitsen om de geselecteerde cellen samen te voegen of op te splitsen. U kunt alleen cellen opsplitsen die eerder al zijn samengevoegd.
  • Als een tabelcel alleen een illustratie bevat, selecteer dan Geselecteerde cellen als een afbeelding behandelen. Als de cel zowel tekst als een illustratie bevat, tekent u binnen de cel een afzonderlijk gebied voor de illustratie.
 • Door gebruik te maken van sneltoetsen.
  • Om tabelcellen samen te voegen of op te splitsen, drukt u respectievelijk op CTRL+M of CTRL+L. U kunt alleen cellen opsplitsen die eerder al zijn samengevoegd.
PDF Transformer note Tabelcellen niet correct herkend Het kan noodzakelijk zijn de resultaten van de automatische tabelanalyse aan te passen indien de tabel cellen met verticale tekst bevat. Zie Verticale tekst niet herkend voor informatie over probleemoplossing.

PDF Transformer listpicture Tabelcellen niet correct herkend Zie Gebiedstypen en gebiedskaders aanpassen voor meer informatie over gebiedstypen en hoe deze kunnen worden aangepast.

Tabelcellen niet correct herkend