Illustratie niet herkend

Illustratiegebieden worden gebruikt voor de illustraties die in het document aanwezig zijn. U kunt illustratiegebieden ook gebruiken om tekstfragmenten te selecteren die u als illustraties wilt behandelen (er wordt geen OCR op deze gebieden uitgevoerd). Als het programma een illustratie niet automatisch herkent, kunt u het Illustratiegereedschap gebruiken om zelf een illustratiegebied rond de illustratie te tekenen.

  1. Selecteer in de werkbalk het gereedschap PDF Transformer picturetool Illustratie niet herkend en sleep vervolgens met de muis, om een rechthoek rond de illustratie in de documentafbeelding te tekenen.
  2. Herstart het conversieproces.

U kunt het type van een gebied als volgt wijzigen in Illustratie: klik met de rechtermuisknop binnen het gebied en selecteer Illustratiegebied.

PDF Transformer listpicture Illustratie niet herkend Zie Gebiedstypen en gebiedskaders aanpassen voor meer informatie over gebiedstypen en de manier waarop u deze kunt wijzigen.

Illustratie niet herkend