Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen

Voordat ABBYY PDF Transformer 3.0 begint met het converteren van een document, detecteert het de volgende gebiedstypen: Tekst, Afbeelding, Tabel. Op basis van deze analyse bepaalt het programma vervolgens de gebieden en de volgorde voor de conversie. Deze informatie wordt ook gebruikt bij het opnieuw genereren van de oorspronkelijke opmaak. De kaders rond de verschillende gebiedstypen hebben verschillende kleuren.

U kunt met behulp van de Tab-toets door de gebieden bladeren. Alle gebieden hebben een nummer. Deze nummers bepalen in welke volgorde de gebieden tijdens het bladeren worden geselecteerd.

De gereedschappen voor gebiedsaanpassing bevinden zich op de werkbalk.

PDF Transformer note Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen Nadat u de gebieden hebt aangepast, start u het conversieproces opnieuw.

Een nieuw gebied maken

 1. Selecteer een gereedschap in de werkbalk:

  PDF Transformer texttool Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen – tekent een tekstgebied;

  PDF Transformer picturetool Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen – tekent een illustratiegebied;

  PDF Transformer tabletool Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen – tekent een tabelgebied.

 2. Sleep met de muis om een rechthoekig kader rond het gebied te tekenen.

Om het gebiedstype te wijzigen, rechtsklikt u op het gebied en selecteert het gewenste type in het snelmenu.

Gebiedskaders aanpassen

 1. Klik op het gebiedskader en houd de linkermuisknop ingedrukt. De muisaanwijzer verandert nu in een dubbele pijl.
 2. Sleep de muisaanwijzer in de gewenste richting.
 3. Laat de muisknop los.
PDF Transformer advice Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen Als u op een hoek van het kader klikt, kunt u zowel de horizontale als de verticale rand van het gebiedskader tegelijkertijd slepen.

Gebiedsdelen toevoegen of verwijderen

 1. Selecteer het gereedschap PDF Transformer add part Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen/ PDF Transformer del part Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen.
 2. Plaats de muiswijzer binnen het gebied en sleep om een rechthoek te tekenen. Het rechthoekige gedeelte wordt aan het gebied toegevoegd of uit het gebied verwijderd nadat u de muisknop hebt losgelaten.
 3. Pas desgewenst het gebiedskader aan.
PDF Transformer note Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen U kunt deze gereedschappen niet gebruiken om delen van een tabelgebied toe te voegen of te verwijderen.

U kunt de gebiedskaders wijzigen door er nieuwe knooppunten (splitspunten) aan toe te voegen.

Om een nieuw knooppunt toe te voegen:
 • Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de muiswijzer op de gewenste locatie voor het nieuwe knooppunt plaatst (de muiswijzer krijgt nu de vorm van een kruis) en klik vervolgens op de rand.

Het knooppunt wordt aan de gebiedsrand toegevoegd. Gebruik de muis om gesplitste kadersegmenten in een willekeurige richting te verplaatsen.

Een of meer gebieden selecteren

 • Selecteer PDF Transformer texttool Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen, PDF Transformer picturetool Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen of PDF Transformer tabletool Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen en klik vervolgens, terwijl u de CTRL-toets ingedrukt houdt, op de gebieden die u wilt selecteren. Klik nogmaals op een gebied als u de selectie wilt opheffen.

Een gebied verplaatsen

 • Selecteer het gebied dat u wilt verplaatsen en houd de ALT-toets ingedrukt terwijl u het gebied naar de gewenste locatie sleept.

De nummers van de gebieden wijzigen

 1. Selecteer het gereedschap PDF Transformer renumb Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen.
 2. Klik in de gewenste volgorde op de gebieden. De inhoud van de gebieden wordt in dezelfde volgorde weergegeven in de uitvoertekst.
PDF Transformer note Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen Gebieden worden automatisch van links naar rechts genummerd, ongeacht de tekstrichting.

Een gebied verwijderen

 • Rechtsklik op het gebied en selecteer Gebied verwijderen in het snelmenu of
 • Selecteer het gebied dat u wilt verwijderen en druk op DEL.

Op afzonderlijke pagina’s alle gebieden verwijderen:

 1. Selecteer de pagina’s in het venster Pagina’s.
  Om meerdere pagina’s te selecteren houdt u de SHIFT of CTRL-toets ingedrukt.
 2. Klik op PDF Transformer delblocks Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen.

Als u alle gebieden wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op PDF Transformer delblocks Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen.

De tekststand wijzigen

 • Rechtsklik op het tekstgebied en selecteer de gewenste tekststand in het snelmenu.

Gebiedstypen en gebiedsranden aanpassen