Afbeeldingen roteren

Voor een correcte tekstconversie moeten de afbeeldingen in de gewone stand staan, d.w.z. de tekst moet bovenaan beginnen en de regels moeten horizontaal lopen.

Ga als volgt te werk om een afbeelding te roteren:

 1. Open de pagina die u wilt roteren.
 2. Selecteer op de werkbalk een van de volgende tools:
  • PDF Transformer rotateright Afbeeldingen roteren
   Roteert de afbeelding 90 graden naar rechts.
  • PDF Transformer rotateleft Afbeeldingen roteren
   Roteert de afbeelding 90 graden naar links.

Afbeeldingen roteren