Verklarende woordenlijst

A B D G I K L O P S T U W

A

ABBYY Screenshot Reader Een toepassing waarmee u screenshots kunt opnemen en de teksten in de screenshots kunt herkennen.

Actief gebied Een geselecteerd gebied in een afbeelding dat kan worden verwijderd, verplaatst of aangepast. Als u een gebied actief wilt maken, klikt u op het gebied. Het kader rond het actieve gebied is dikker dan normaal en is op de hoeken voorzien van kleine blokjes, waarmee u kunt slepen om de grootte van het gebied te wijzigen.

Activering Het verkrijgen van een speciale code van ABBYY waarmee de gebruiker zijn of haar exemplaar van de software op een bepaalde computer in de volledige modus kan uitvoeren.

Activeringscode Een code die tijdens de activeringsprocedure door ABBYY wordt verstrekt aan alle gebruikers van ABBYY PDF Transformer 3.0. Deze code is vereist om ABBYY PDF Transformer te kunnen activeren op de computer waarop de Product ID gegenereerd is.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) verbetert de kwaliteit bij het verwerken van documenten met meerdere pagina’s. ADRT helpt het programma bij de correcte herkenning van kop- en voettekst, voetnoten, paginanummers en onderschriften.

PDF Transformer backtotop Woordenlijst Terug naar begin

B

Beveiligingsinstellingen PDF Hiermee kan worden voorkomen dat een PDF-document kan worden geopend, bewerkt, gekopieerd of afgedrukt. De volgende instellingen zijn beschikbaar: Wachtwoord voor openen document, Wachtwoord voor toegangsrechten en Coderingsniveau.

D

DPI (dots per inch) Een maateenheid voor de resolutie.

G

Gebied Een gedeelte van een afbeelding, omgeven door een kader. Voordat de conversie wordt uitgevoerd, detecteert ABBYY PDF Transformer tekst-, illustratie- en tabelgebieden om te bepalen welke delen van de afbeelding moeten worden geconverteerd en in welke volgorde.

Gebiedsanalyse Hierdoor worden de gebieden in de paginalay-out gedetecteerd. Er wordt hierbij uitgegaan van drie gebiedstypes: tekst, afbeelding en tabel. De gebiedsanalyse kan automatisch worden uitgevoerd wanneer u op de knop Converteren klikt, maar de gebruiker kan deze analyse ook handmatig uitvoeren voordat de conversie wordt gestart.

I

Illustratiegebied Een gebied dat wordt gebruikt voor illustraties in de afbeelding. Een illustratiegebied kan een illustratie bevatten, maar ook een ander soort object dat als illustratie moet worden weergegeven (bijvoorbeeld een tekstgedeelte).

K

Kopregel De tekst of afbeelding die boven- of onderaan op elke pagina wordt geplaatst zonder deel uit te maken van de hoofdtekst. Kopregels bovenaan op de pagina worden koptekst genoemd; onderaan op de pagina heten zij voettekst.

L

Lettertype-effecten De opmaak van een lettertype: vet, cursief, onderstreept, doorgehaald, subscript, superscript, klein kapitaal.

O

OCR (Optical Character Recognition) stelt computers in staat de tekst op een gescande pagina te “lezen”, waarbij de tekst wordt gescheiden van illustraties en opmaakgegevens. Nadat de tekst is gelezen, recreëert het programma het oorspronkelijke document in een bewerkbaar elektronisch bestand.

PDF Transformer backtotop Woordenlijst Terug naar begin

P

Paginalay-out De indeling van tekst, tabellen, illustraties, alinea’s en kolommen op een pagina, plus informatie over het lettertype, de tekengrootte, de tekenkleur, de achtergrond en de tekststand.

PDF (Portable Document Format) is een veelgebruikte elektronische documentindeling. PDF-bestanden zien er op elke computer hetzelfde uit omdat zij gedetailleerde informatie bevatten over de tekst en de grafische elementen in het document.

Product ID Een parameter die automatisch op basis van de hardwareconfiguratie wordt gegenereerd wanneer ABBYY PDF Transformer op een computer wordt geactiveerd.

S

Serienummer Het serienummer is het unieke productnummer van uw product. U hebt het serienummer nodig voor de activering van het product.

Sneltoetsmenu is een menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een object klikt. U kunt bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op een afbeeldingsvak of op een ander deel van een afbeelding klikken om het sneltoetsmenu te openen.

Sneltoetsen Een toets of een combinatie van toetsen op het toetsenbord waarmee u een bepaalde opdracht uitvoert. Met sneltoetsen kunt u het werk aanzienlijk versnellen.

Stuurprogramma Een programma voor het aansturen van randapparatuur, zoals een scanner, een printer of een monitor.

PDF Transformer backtotop Woordenlijst Terug naar begin

T

Tabelgebied Een gebied dat wordt gebruikt voor tabelgedeelten van een afbeelding of voor tekstgebieden die in tabelvorm gestructureerd zijn. Wanneer een dergelijk gebied wordt gelezen, worden er verticale en horizontale scheidingstekens binnen het gebied aangebracht om een tabel te vormen. Dit gebied wordt in de uitvoertekst vormgegeven als een tabel.

Tekstgebied Een gebied dat tekst bevat. Tekstgebieden behoren alleen tekst te bevatten die in één kolom is opgemaakt.

U

Unicode Een standaard die is ontwikkeld door het Unicode Consortium (Unicode, Inc). Deze standaard heeft betrekking op een 16-bits internationaal coderingssysteem voor het verwerken van teksten die in een van de wereldtalen geschreven zijn. Deze standaard kan gemakkelijk uitgebreid worden. De Unicode-standaard bepaalt de tekencodering, evenals eigenschappen en procedures die gebruikt worden bij het verwerken van teksten die in een bepaalde taal zijn geschreven.

W

Wachtwoord voor openen document Een wachtwoord dat verhindert dat een andere gebruiker een PDF-document kan openen zonder het wachtwoord in te voeren dat door de maker van het document is ingesteld.

Wachtwoord voor toegangsrechten Een wachtwoord dat verhindert dat andere gebruikers een PDF-document kunnen afdrukken en bewerken zonder het wachtwoord in te voeren dat d
oor de maker van het document is ingesteld. Als bepaalde beveiligingsinstellingen voor het document zijn ingeschakeld, kunnen andere gebruikers deze instellingen niet wijzigen zonder eerst het wachtwoord in te voeren dat door de maker van het document is ingesteld.

PDF Transformer backtotop Woordenlijst Terug naar begin

Woordenlijst