Sneltoetsen

Algemeen

Functie Toets
een PDF-bestand openen CTRL+O
een PDF-document te converteren of te maken CTRL+S

Gereedschappen

Functie Toets
gebieden automatisch selecteren CTRL+S
alle gebieden verwijderen CTRL+DEL
een gebied selecteren W
het ‘hand’-gereedschap selecteren voor het weergeven van documenten Q
een tekstgebied selecteren 1
een illustratiegebied selecteren 2
een tabelgebied selecteren 3
het gereedschap Redactie te selecteren 4
een rechthoekig deel aan een gebied toevoegen A
een rechthoekig deel uit een gebied knippen C
een tabelgebied automatisch detecteren CTRL+T
een verticale lijn toevoegen V
een horizontale lijn toevoegen H
verticale en horizontale lijnen automatisch verwijderen R
geselecteerde cellen samenvoegen M
eerder samengevoegde cellen te splitsen X
naar een andere tabelcel navigeren Pijlen links, rechts, omhoog en omlaag
gebieden hernummeren CTRL+R
de laatste handeling ongedaan maken CTRL+Z
de laatste handeling opnieuw uitvoeren CTRL+Y

PDF Transformer backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Het menu Gebied

Functie Toets
het gebiedstype instellen op Tekst CTRL+1
het gebiedstype instellen op Tabel CTRL+2
het gebiedstype instellen op Illustratie CTRL+3
het gebiedstype te veranderen in Redactiegebied CTRL+4
het geselecteerde tekst- of afbeeldingsgebied naar het klembord te kopiëren CTRL+C
geselecteerde gebied verwijderen DEL

PDF Transformer backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Navigatie

Functie Toets
de pagina aan de breedte aan te passen CTRL+SHIFT+NUM*
de pagina aan de hoogte aan te passen CTRL+SHIFT+NUM/
uit te zoomen CTRL+SHIFT+NUM-
in te zoomen CTRL+SHIFT+NUM+
de vorige pagina van het document te openen CTRL+NUM- of ALT+PIJL-OMHOOG
de volgende pagina van het document te openen CTRL+NUM+ of ALT+PIJL-OMLAAG
de eerste pagina van het document te openen CTRL+HOME
de laatste pagina van het document te openen CTRL+END
het venster Pagina’s links te plaatsen en het instellingengebied rechts CTRL+Q
het instellingenvenster rechts te plaatsen en het venster Pagina’s rechts SHIFT+Q
te wisselen tussen het venster Pagina’s, het venster Paginaweergave, en het instellingengebied CTRL+TAB

PDF Transformer backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Help

Functie Press
help openen F1

PDF Transformer backtotop Sneltoetsen Terug naar begin

Sneltoetsen