De Help-functie van ABBYY PDF Transformer 3.0

Als uw muis niet beschikbaar is of als u liever uw toetsenbord gebruikt, kunt u de volgende toetsenbordopdrachten gebruiken om in het Help-venster te navigeren.

Sneltoetsen in het Help-venster

Functie Sneltoets
Geeft het systeemmenu weer ALT+SPATIEBALK
Geeft het snelmenu van het Help-venster weer SHIFT+F10
Schakelt tussen het Help-venster en andere geopende vensters ALT+TAB
Geeft het menu Opties weer ALT+O
Verbergt of toont het navigatiedeelvenster ALT+O, gevolgd door T
Schakelt naar de volgende tab in het navigatiedeelvenster CTRL+TAB
Schakelt naar de vorige tab in het navigatiedeelvenster CTRL+SHIFT+TAB
Gaat één onderwerp omhoog in de inhoudsopgave, index of lijst met zoekresultaten PIJL-OMHOOG
Gaat één onderwerp omlaag in de inhoudsopgave, index of lijst met zoekresultaten PIJL-OMLAAG
Gaat één pagina omhoog in de inhoudsopgave, index of lijst met zoekresultaten PAGE UP
Gaat één pagina omlaag in de inhoudsopgave, index of lijst met zoekresultaten PAGE DOWN
Schakelt tussen het navigatiedeelvenster en deelvenster met onderwerpen F6
Vernieuwt het onderwerp dat in het deelvenster met onderwerpen weergegeven wordt ALT+O, gevolgd door R
Scrolt door een onderwerp PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG
Gaat naar het begin van een onderwerp CTRL+HOME
Gaat naar het einde van een onderwerp CTRL+END
Markeert alle tekst in het deelvenster met onderwerpen CTRL+A
Drukt een onderwerp af ALT+O, gevolgd door P
Gaat terug naar het eerder bekeken onderwerp ALT+O, gevolgd door B
Gaat vooruit naar het volgende (eerder bekeken) bekeken onderwerp ALT+O, gevolgd door F
Het Help-venster sluiten ALT+F4

PDF Transformer backtotop De Help functie van ABBYY PDF Transformer 3.0 Terug naar begin

Sneltoetsen van het tabblad Inhoud

Functie Sneltoets
Geeft het tabblad Inhoud weer ALT+C
Opent een boek RECHTERPIJL
Sluit een boek LINKERPIJL
Selecteert een onderwerp PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG
Geeft het geselecteerde onderwerp weer ENTER

Sneltoetsen van het tabblad Index

Functie Sneltoets
Geeft het tabblad Index weer ALT+N
Selecteert een trefwoord in de lijst PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG
Geeft het gekoppelde onderwerp weer ALT+D of ENTER

Sneltoetsen van het tabblad Zoeken

Functie Sneltoets
Geeft het tabblad Zoeken weer ALT+S
Start een zoekactie ALT+L
Geeft het geselecteerde onderwerp weer ALT+D or ENTER

PDF Transformer backtotop De Help functie van ABBYY PDF Transformer 3.0 Terug naar begin

De Help-functie van ABBYY PDF Transformer 3.0