Kislexikon

A B D E H I K O P S T U

A

ABBYY Screenshot Reader Alkalmazás, mellyel képernyőképek készíthetők, és felismertethető vele a rajtuk lévő szöveg.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology, alkalmazkodó dokumentum-felismerési technológia) javítja a többoldalas dokumentumok feldolgozásának minőségét. Nevezetesen, a technológia engedélyezi a programnak, hogy pontosan ismerje fel a fejléceket, a lábléceket, a lábjegyzeteket, az oldalszámozást és a képaláírásokat.

Aktív blokk Blokk, amelyben Ön műveleteket végez (pl. törlést, gépelés megváltoztatását, stb.) Az aktív blokk kerete vastagított, és “négyszögek” vannak a sarkaiban.

Aktiválás Az a folyamat, mely során egy speciális kódot kap az ABBYY-tól. Ez a kód teszi lehetővé a felhasználónak, hogy teljes funkcionalitású üzemmódban használhassa saját szoftverpéldányát egy adott gépen.

Aktiváló kód Az aktiválási folyamat során az ABBYY által minden egyes ABBYY PDF Transformer felhasználó számára kiadott kód. Az aktiváló kódra a program azon számítógépen történő aktiválására van szükség, mely a Product ID generálta.

 

PDF Transformer backtotop Kislexikon Vissza az elejére

B

Betűhatások A betűtípus külső megjelenésének bizonyos variációi (azaz félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott, alsó index, felső index, kisbetűk, nagybetűk).

Billentyűparancsok Egy bizonyos parancs indításához használt gomb vagy több gomb kombinációja a billentyűzeten. A billentyűparancsok használatával felgyorsítható a munkavégzés.

D

Dokumentum megnyitási jelszó Egy jelszó, amely megakadályozza a felhasználókat egy PDF dokumentum megnyitásában, ha nem írják be a szerző által megadott jelszót.

DPI (Dots per Inch) A felbontás mértékegysége, azaz a pontok száma hüvelykenként.

E

Élőfej/-láb Minden oldal tetején vagy alján elhelyezett, nem a szövegtörzs részét képező szöveg vagy kép. Az oldal tetején elhelyezett élőfejet fejlécnek, az oldal alján elhelyezett élőlábat láblécnek is hívják.

Engedélyezési jelszó Egy jelszó, amely megakadályozza a felhasználókat egy PDF dokumentum nyomtatásában és szerkesztésében, ha nem írják be a szerző által megadott jelszót. Ha a dokumentum számára néhány biztonsági beállítás ki van jelölve, akkor a felhasználok a megadott jelszó beírásáig nem tudják ezeket a beállításokat megváltoztatni.

H

Helyi menü Egy objektumra jobb kattintáskor megjelenő menü. Rákattinthat jobb gombbal például egy képblokkra vagy egy kép bármely más részére a helyi menü megnyitásához.

I

Illesztőprogram Számítógépes perifériát (pl. képolvasót, monitort stb.) vezérlő program.

K

Képblokk Egy blokk, mely képeket tartalmazó képterületeken használatos. Ez a blokktípus egy tényleges képet vagy bármely más objektumot foglalhat magában, melyet egy képként kell megjeleníteni (pl. egy szöveg szakasz).

O

OCR (Optical Character Recognition, optikai szövegfelismerés) lehetővé teszi, hogy a számítógépek “elolvassák” a szöveget egy képolvasóval beolvasott oldalon, elkülönítve azt az illusztrációktól és a formázási elemektől. Miután megtörtént a szöveg elolvasása, a program szerkeszthető, elektronikus formában készíti el az eredeti dokumentumot.

Oldalelrendezés A következőkből áll össze: hogy a szöveg, a táblázatok és a képek hogyan vannak elrendezve egy oldalon, a szöveg milyen módon van bekezdésekre osztva, milyen betűtípusra és milyen betűméretre van beállítva, mennyi az oszlopok száma, milyen a karakterek és a háttér színe, milyen a szöveg írásiránya.

Oldalelrendezési elemzés Az oldal képén lévő területek felismerésének folyamata. Három típusú terület lehet: szöveg-, kép- és táblázatterület. Az oldalelrendezési elemzés automatikusan végezhető el az Átalakítás gombra kattintással, vagy a konvertálás előtt a felhasználó által kézzel.

PDF Transformer backtotop Kislexikon Vissza az elejére

P

PDF (Portable Document Format, hordozható dokumentum formátum) széles körben használt dokumentum formátum. A PDF-fájloknak ugyanolyan bármilyen számítógépen a megjelenésük, mivel részletes információkat tartalmaznak a dokumentum szövegéről és grafikáiról.

PDF biztonsági beállításai Korlátozások, melyek megakadályozzák egy PDF dokumentum megnyitását, szerkesztést, másolását vagy nyomtatását. Ezek a beállítások magukban foglalnak Dokumentum megnyitási jelszavakat és titkosítási szinteket.

Product ID Az ABBYY PDF Transformer aktiválásakor egy bizonyos számítógépen a hardveres konfiguráció alapján automatikusan generált paraméter.

PDF Transformer backtotop Kislexikon Vissza az elejére

S

Sorozatszám a termék vásárlásakor kapott egyedi szám. A sorozatszámra a termék aktiválásához van szükség.

Szövegblokk Szöveget tartalmazó terület. A szövegblokkok csak egyhasábos szöveget tartalmazhatnak.

T

Táblázatblokk Táblázat képblokkokhoz vagy táblázatként strukturált szöveg területeihez használt terület. Az alkalmazás ilyen típusú blokk beolvasásakor függőleges és vízszintes válaszvonalakat rajzol a területen belül a táblázat kialakításához. Ez a blokk táblázatként kerül leképezésre a kimeneti szövegben.

Terület A kép bekeretezett része. Az átalakítás végrehajtása előtt az ABBYY PDF Transformer felismeri a szöveg-, kép- és táblázatterületeket, hogy meg tudja állapítani, a kép mely területeit kell átalakítania, és milyen sorrendben.

U

Unicode A Unicode Consortium (Unicode, Inc.) által kifejlesztett szabvány. A szabvány egy 16 bites nemzetközi kódrendszer a f
ő világnyelveken íródott szövegek feldolgozásához. A szabvány könnyen bővíthető. Az Unicode Szabvány meghatározza a karakter kódolást valamint azon tulajdonságokat és eljárásokat, melyek egy bizonyos nyelven megírt szövegek feldolgozása során kerülnek felhasználásra.

PDF Transformer backtotop Kislexikon Vissza az elejére

Kislexikon