Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows

Při instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 ji instalační program integruje se sadou Průzkumníka Windows. Proto se do místní nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Windows na příslušný podporovaný soubor přidá položka ABBYY PDF Transformer 3.0, která umožní převádět soubory jediným kliknutím myši.

Vytvoření PDF souboru z Průzkumníka Windows:

  1. V Průzkumníku Windows vyberte jeden nebo více souborů.
  2. V místní nabídce zvolte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a potom vyberte požadovanou akci:
    PDF Transformer note Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows Skutečně dostupné akce závisí na počtu zvolených souborů.
  3. Po spuštění procesu tvorby se objeví vytvářecí okno, v němž se nachází indikátor průběhu.

Při vytváření dokumentů PDF ze souborů aplikace Microsoft Word, Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint se zachová struktura dokumentu, záložky a hypertextové odkazy.

PDF Transformer note Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows Aby bylo možné vytvářet soubory PDF z dokumentů aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint, musí být nainstalována příslušná aplikace sady Microsoft Office.

Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer…

Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer 3.0, pak jste během instalace vybrali možnost neintegrovat program s průzkumníkem Windows.

PDF Transformer note Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows Tato funkce není dostupná na 64bitových platformách.

Jak integrovat ABBYY PDF Transformer 3.0 do průzkumníka Windows:

  1. Přejděte na položku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
    PDF Transformer note Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows V systému Microsoft Windows Vista se tento příkaz nazývá Programy a funkce.
  2. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a klepněte na tlačítko Změnit.
  3. Postupujte podle pokynů instalačního programu.

Vytváření dokumentů PDF z Průzkumníka Windows