Vytváření dokumentů PDF z jiných aplikací

PDF X-Change 4.0 for ABBYY umožňuje vytvářet soubory PDF z jakékoliv aplikace, v níž lze zvolit tiskárnu. Pokud jste zvolili typickou instalaci, nebo pokud jste během vlastní instalace instalovali alespoň komponent Vytvořit PDF, je aplikace PDF X-Change 4.0 for ABBYY v počítači již nainstalována.

Pro vytvoření PDF dokumentu s použitím virtuální tiskárny PDF X-Change 4.0 for ABBYY:

  1. Spusťte aplikaci a otevřete soubor, který chcete převést na dokument PDF.
  2. Otevřete dialogové okno pro nastavení tisku (to se může u různých aplikací lišit, ve většině aplikací je možné otevřít toto dialogové okno zvolením položky Soubor>Tisk).
  3. V seznamu dostupných tiskáren vyberte “virtuální” tiskárnu PDF X-Change 4.0 for ABBYY.
  4. Upravte možnosti vytvoření PDF podle potřeby: klikněte na Vlastnosti a zvolte požadované možnosti.
  5. Pro zahájení vytváření PDF dokumentu klikněte na OK.
  6. V otevřeném dialogovém okně lze měnit název výchozího souboru PDF nebo na jeho umístění. Vytvářený dokument PDF lze také přidat k existujícímu PDF dokumentu zvolením Přidat k existujícímu PDF dokumentu.
    PDF Transformer note Vytváření dokumentů PDF z jiných aplikací Při pokusu o přidání souboru k PDF dokumentu chráněného heslem vás může aplikace PDF X-Change 4.0 for ABBYY vyzvat k zadání hesla. Tuto funkci PDF X-Change 4.0 for ABBYY nemůže ABBYY nijak ovlivnit.
PDF Transformer advice Vytváření dokumentů PDF z jiných aplikací V případě dalších otázek k použití virtuální tiskárny nahlédněte do nápovědy pro PDF X-Change 4.0 for ABBYY. Pro otevření souboru s nápovědou buď stiskněte tlačítko F1, anebo prostudujte nápovědu na instalačním CD. Soubor nápovědy je k dispozici jen v angličtině.

Vytváření dokumentů PDF z jiných aplikací