Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 vám umožňuje vytvářet dokumentů PDF dokumenty z aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dokumentů HTML, RTF, Microsoft Visio a souborů TXT.

PDF Transformer advice Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro vytvoření PDF dokumentů ze souborů jiných formátů použijte virtuální tiskárnu PDF X-Change 4.0 for ABBYY.

Pro vytvoření souboru PDF:

 1. Spusťte aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 ((Start>Programy>ABBYY PDF Transformer 3.0>Vytvořit soubor PDF).
 2. V dialogovém okně Vyberte soubor PDF k převodu v PDF dokument vyberte požadovaný soubor v jednom z podporovaných formátů.
  PDF Transformer note Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby bylo možné vytvářet soubory PDF z dokumentů aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel Microsoft PowerPoint a Microsoft Visio, musí být v systému nainstalována příslušná aplikace sady Microsoft Office.
 3. Klikněte na Otevřít.
 4. Zkontrolujte možnosti souboru PDF:
  1. Název souboru
   Ve výchozím nastavení se dokument uloží do zdrojové složky a bude mít stejný název jako zdrojový dokument. Pokud chcete vybrat jinou složku nebo změnit název souboru, klepněte na tlačítko Změnit…

   PDF Transformer creat saveas Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

  2. Režim ukládání PDF
   V nabídce Možnosti tisku PDF vyberte požadovaný kompresní poměr výstupního dokumentu. Volba závisí hlavně na tom, jak chcete tento dokument v budoucnosti použít.

   PDF Transformer creat size Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

   PDF Transformer advice Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Pokud chcete zachovat obrázky v původní kvalitě, zvolte možnost Nekomprimované PDF. Pokud potřebujete odeslat soubor e-mailem nebo jej publikovat na webu, zvolte možnost Komprimované PDF.
  3. Další možnosti
   • Nastavení zabezpečení PDF
    Dokument PDF můžete před neoprávněným přístupem ochránit heslem.
    PDF Transformer listpicture Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení dokumentu PDF.

    PDF Transformer creat security Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

   • Automatické číslování
    Výstupní PDF dokumenty lze orazítkovat s pomocí automatického číslování.
    PDF Transformer listpicture Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Podrobnější informace naleznete v části Automatické číslování.
  PDF Transformer advice Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro vytvoření PDF dokumentu z jiného souboru klikněte PDF Transformer changeinitialfile Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 na horní část okna a zvolte požadovaný soubor.
 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit soubor PDF.

Vytvořený dokument PDF se uloží a otevře v aplikaci pro prohlížení souborů PDF.

Vytváření dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0