Nastavení zabezpečení dokumentu PDF

Při vytváření PDF dokumentu můžete vytvořit hesla, která brání neoprávněnému otevírání, tisku nebo úpravám dokumentu PDF.

Lze určit heslo pro otevření dokumentu nebo heslo pro oprávnění.

Heslo pro otevření dokumentu Heslo pro oprávnění
 


Heslo pro otevření dokumentu brání v otevření dokumentů PDF uživatelům, kteří toto heslo neznají.

Pro nastavení hesla pro otevření dokumentu:

  1. Vyberte možnost Zakázat otevření.
  2. V dialogovém okně Zakázat otevřen PDF zadejte heslo a potvrďte jej opětovným zadáním.

Zadané heslo se zobrazí v poli Heslo jako řada teček.

Heslo pro oprávnění brání uživatelům, kteří heslo neznají, v tištění a úpravách PDF dokumentu.

Nastavení Hesla pro oprávnění:

  1. Zvolte možnost Zakázat úpravy a tisk.
  2. V dialogovém okně Zakázat úpravy a tisk PDF zadejte heslo a potvrďte jej opětovným zadáním.

Zadané heslo se zobrazí v poli Heslo jako řada teček.

Můžete také povolit nebo zakázat tisk, úpravy nebo kopírování dokumentu PDF. Tato omezení jsou nastavena v části Nastavení oprávnění.

  • Pokud chcete zabránit tisku dokumentu PDF, vyberte možnost Tisk dokumentu.
  • Pokud chcete zabránit editaci dokumentu PDF, vyberte možnost Úpravy dokumentu.
  • Pokud chcete uživateli zabránit kopírování textu, obrázků, a tak dále, z dokumentů, zvolte možnost Extrahování textu a obrázků z dokumentu.
  • Pokud chcete uživateli zabránit v přidávání komentářů a vyplňování formulářů v dokumentu, zvolte možnost Vkládání poznámek a vyplňování formulářů v dokumentu.
PDF Transformer advice Nastavení zabezpečení dokumentu PDF Pro změnu dříve nastaveného hesla klikněte na tlačítko Změnit…

Nastavení zabezpečení dokumentu PDF