Technická podpora

Předtím, než se v případě jakýchkoli otázek týkajích se použití ABBYY PDF Transformer 3.0 obrátíte na službu technické podpory, se seznamte s průvodní dokumentací. Nebo nahlédněte do části technické podpory na webové stránce společnosti ABBYY na adrese www.abbyy.com/support – zde můžete najít odpovědi na své dotazy.

Personálu technické podpory je třeba sdělit následující informace, aby vám mohl odborně pomoci:

 • jméno a příjmení,
 • název společnosti nebo organizace (je-li to relevantní),
 • telefonní číslo (nebo fax či e-mail),
 • sériové číslo balíčku aplikace ABBYY PDF Transformer (přejděte na položku Nápověda>O aplikaci ABBYY PDF Transformer a vyhledejte pole Licenční informace),
 • číslo sestavení (přejděte na položku Nápověda>O aplikaci ABBYY PDF Transformer),
 • obecný popis problému a úplný text chybové zprávy (pokud je zobrazena),
 • typ počítače a procesoru,
 • verze operačního systému Windows,
 • jakékoli další informace, které mohou být užitečné.

Některé informace lze získat automaticky:

 1. Vyberte položku Nápověda>O aplikaci ABBYY PDF Transformer;
 2. V zobrazeném dialogovém okně O aplikaci ABBYY PDF Transformer klepněte na tlačítko Informace o systému…

  Zobrazí se dialogové okno s některými informacemi.

PDF Transformer note Technická podpora Technická podpora je bezplatná pouze pro registrované uživatele. Svoji kopii aplikace můžete zaregistrovat na webové stránce společnosti ABBYY nebo prostřednictvím položky Nápověda>Zaregistrovat nyní….
PDF Transformer advice Technická podpora Pokud máte jakékoli otázky a návrhy, kontaktujte nejbližší zastoupení ABBYY office.

Technická podpora