Svislý text není správně převeden

Část převedeného textu může obsahovat velké množství chyb, pokud byla chybně zjištěna její orientace.

PDF Transformer note Svislý text není správně převeden Pokud má veškerý text na stránce nestandardní orientaci, stránku otočte. Více informací naleznete v části Otáčení obrázků.

Převod svislého textu:

  1. Vyberte oblast nebo buňku tabulky, která obsahuje svislý text.
  2. Z místní nabídky vyberte požadovanou orientaci textu.
  3. Znovu spusťte proces převodu.

PDF Transformer listpicture Svislý text není správně převeden Další informace o typech oblastí a o jejich nastavení najdete v části Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí.

Svislý text není správně převeden