Složitá struktura dokumentu nebyla po převodu zachována

Předtím, než aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 převede dokument, zjistí oblasti obsahující text, obrázky a tabulky. Aplikace poté provede analýzu a určí, které oblasti budou převedeny a v jakém pořadí. Tyto informace se využívají také při opětovném vytváření původního formátování.

V důsledku velmi složitého formátování mohou být některé oblasti zjištěny nesprávně. V tom případě můžete nastavit pouze tyto oblasti místo ručního vykreslování všech oblastí.

Nastavení oblastí:

  1. Pomocí nástrojů oblastí umístěných na panelu nástrojů upravte oblasti.
  2. Znovu spusťte proces převodu.

PDF Transformer listpicture Složitá struktura dokumentu nebyla po převodu zachována Další informace najdete v částech:

Složitá struktura dokumentu nebyla po převodu zachována