Převod dokumentů napsaných ve více jazycích

Níže uvedené instrukce vám pomohou převést dokument v angličtině a čínštině. Pokud je v dokumentu použita kombinace jiných jazyků, vyberte příslušné jazyky v kroku 2.

  1. Klepnutím na tlačítko Otevřít PDF otevřete dokument v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0.
  2. V rozevíracím seznamu Jazyky dokumentu PDF vyberte čínštinu a angličtinu.
  3. Pomocí nástrojů na panelu nástrojů ručně nakreslete na obrázku oblasti.
    PDF Transformer advice Převod dokumentů napsaných ve více jazycích U dokumentů s jednodušší strukturou lze ponechat zjištění oblastí na aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 klepnutím na funkci PDF Transformer analyzetool Převod dokumentů napsaných ve více jazycích nebo stiskem klávesy Ctrl+F. Nejste-li s výsledkem spokojeni, upravte oblasti ručně.
  4. V případě potřeby určete směr textu výběrem z místní nabídky oblasti.
  5. Klepněte na tlačítko Převést.

Převod dokumentů napsaných ve více jazycích