Obrázek nebyl zjištěn

Oblasti obrázku označují obrázky v dokumentu. Oblasti obrázku lze použít také k výběru libovolných částí textu, se kterými chcete pracovat jako s obrázky. Pokud se aplikaci nepodaří zjistit obrázek automaticky, pomocí nástroje Obrázek vykreslete oblast obrázku kolem obrázku ručně.

  1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj PDF Transformer picturetool Obrázek nebyl zjištěn a poté pomocí myši vykreslete obdélníkovou oblast kolem obrázku v obrazu.
  2. Znovu spusťte proces převodu.

Typ libovolné oblasti lze změnit na Obrázek: pravým tlačítkem klepněte do oblasti a vyberte položku Oblast obrázku.

PDF Transformer listpicture Obrázek nebyl zjištěn Další informace o typech oblastí a o jejich nastavení najdete v části Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí.

Obrázek nebyl zjištěn