Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí

Předtím, než aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 začne převádět dokument, zjistí následující typy oblastí: Text, Obrázek, Tabulka. Aplikace poté provede analýzu a určí, které oblasti budou převedeny a v jakém pořadí. Tyto informace se využívají také při opětovném vytváření původního formátování. Hraniční oblasti různých typů mají různé barvy.

K navigaci v oblastech použijte klávesu Tab. Všechny oblasti jsou očíslovány a tato čísla určují pořadí navigace.

Nástroje pro nastavení oblastí jsou umístěny na panelu nástrojů.

PDF Transformer note Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Po dokončení nastavení oblastí znovu spusťte proces převodu.

Vytvoření nové oblasti

 1. Vyberte nástroj na panelu nástrojů:

  PDF Transformer texttool Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí – nakreslí textovou oblast,

  PDF Transformer picturetool Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí – nakreslí oblast obrázku,

  PDF Transformer tabletool Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí – nakreslí oblast tabulky.

 2. Pomocí myši nakreslete kolem oblasti obdélník.
Chcete-li změnit typ oblasti, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte požadovaný typ.

Nastavení okrajů oblasti

 1. Klepněte na okraj oblasti a podržte levé tlačítko myši. Ukazatel myši se změní na obousměrnou šipku.
 2. Přetáhněte ukazatel požadovaným směrem.
 3. Uvolněte tlačítko myši.
PDF Transformer advice Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Pokud klepnete na roh oblasti, lze současně přesunout horizontální i vertikální okraj oblasti.

Přidání/odebrání částí oblasti

 1. Vyberte nástroj PDF Transformer add part Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí / PDF Transformer del part Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí.
 2. Umístěte ukazatel myši do oblasti a vytvořte obdélník. Po uvolnění myši se obdélníková část přidá k oblasti nebo z ní bude odstraněna.
 3. Je-li to nutné, upravte okraj oblasti.
PDF Transformer note Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Tyto nástroje nelze používat k přidávání/odebírání částí v oblasti tabulky.

Okraje oblasti lze změnit přidáním nových uzlů (rozdělovacích bodů).

Přidání nového uzlu:
 • Stiskněte klávesu SHIFT, umístěte ukazatel myši do místa, kam chcete nový uzel umístit (ukazatel se změní na křížek) a klepněte na okraj.

Uzel se přidá do okraje oblasti. Pomocí myši přesuňte rozdělené části okraje libovolným směrem.

Výběr jedné nebo více oblastí

 • Vyberte nástroj PDF Transformer texttool Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí, PDF Transformer picturetool Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí nebo PDF Transformer tabletool Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí, stiskněte tlačítko CTRL a klepněte na oblasti, které chcete vybrat. Pokud chcete výběr zrušit, znovu klepněte na oblast.

Přesunutí oblasti

 • Vyberte oblast, kterou chcete přesunout, stiskněte tlačítko ALT a přesuňte oblast do požadovaného umístění.

Přečíslování oblastí

 1. Vyberte nástroj PDF Transformer renumb Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí.
 2. Klepněte na oblasti v požadovaném pořadí. Obsah oblastí se ve výstupním textu zobrazí ve stejném pořadí.
PDF Transformer note Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí Oblasti jsou automaticky číslovány zleva doprava bez ohledu na směr textu.

Odstranění oblasti

 • Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast a v místní nabídce vyberte položku Odstranit oblast nebo
 • vyberte oblast, kterou chcete odstranit, a stiskněte DEL.

Odstranění všech oblastí na jednotlivých stránkách:

 1. V okně Stránky zvolte požadované stránky.
  Chcete-li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL.
 2. Vyberte nástroj PDF Transformer delblocks Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí.

Odstranění všech oblastí:

 • Vyberte nástroj PDF Transformer delblocks Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí.

Změna orientace textu

 • Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast textu a v místní nabídce vyberte požadovanou orientaci textu.

Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí