Buňky tabulky nebyly zjištěny správně

Pokud aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 nesprávně zjistila řádky a sloupce v tabulce, můžete upravit výsledky automatické analýzy a znovu spustit proces převodu. Příklad složité tabulky…

PDF Transformer table Buňky tabulky nebyly zjištěny správně

K úpravě oblasti tabulky použijte:

 • Nástroje na panelu nástrojů.
  • Lze přidávat nebo odebírat svislé či vodorovné řádky v tabulce. Na panelu nástrojů vyberte nástroj PDF Transformer v line Buňky tabulky nebyly zjištěny správně, PDF Transformer h line Buňky tabulky nebyly zjištěny správně nebo PDF Transformer del line Buňky tabulky nebyly zjištěny správně.
  • Chcete-li sloučit nebo rozdělit vybrané buňky, vyberte nástroj PDF Transformer mergecells Buňky tabulky nebyly zjištěny správně nebo PDF Transformer splitcells Buňky tabulky nebyly zjištěny správně. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny.
 • Příkazy místní nabídky.
  Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovanou oblast tabulky a v místní nabídce vyberte příkaz:
  • Sloučit buňky tabulky nebo Rozdělit buňky tabulky, chcete-li sloučit nebo rozdělit vybrané buňky. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny.
  • Pokud tabulka obsahuje pouze obrázek, zvolte možnost Zacházet se zvolenými buňkami jako s obrázkem. Pokud buňka obsahuje text i obrázek, nakreslete zvláštní oblast pro obrázek v buňce.
 • Klávesové zkratky.
  • Chcete-li sloučit nebo rozdělit buňky tabulky, stiskněte klávesy CTRL+M nebo CTRL+L. Lze rozdělit pouze buňky, které byly předtím sloučeny.
PDF Transformer note Buňky tabulky nebyly zjištěny správně Také může vzniknout nutnost upravit výsledky automatické analýzy tabulky, pokud tabulka obsahuje buňky se svislým textem. Řešení potíží najdete v části Svislý text nebyl zjištěn.

PDF Transformer listpicture Buňky tabulky nebyly zjištěny správně Další informace o typech oblastí a o jejich nastavení najdete v části Nastavení typů oblastí a okrajů oblastí.

Buňky tabulky nebyly zjištěny správně