Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows

Po nainstalování aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 se do místní nabídky, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Windows na soubor PDF, přidá položka ABBYY PDF Transformer 3.0, jež umožňuje klepnutím myši převádět soubory.

Při převodu souborů PDF z Průzkumníka Windows program použije možnosti, které jste zvolili při předchozí relaci s aplikací ABBYY PDF Transformer 3.0 spuštěnou z Průzkumníka Windows.

Převod jednoho nebo více souborů PDF z Průzkumníka Windows:

 1. V Průzkumníku Windows vyberte jeden nebo více souborů, které chcete převést.
 2. V místní nabídce zvolte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a potom vyberte požadovanou akci:
  • Otevřít v aplikaci Microsoft Word, chcete-li převést soubor PDF a otevřít jej v aplikaci Microsoft Word.
  • Otevřít v aplikaci Microsoft Excel, chcete-li převést soubor PDF a otevřít jej v aplikaci Microsoft Excel.
  • Převést do formátu PDF s možností vyhledávání, chcete-li soubor PDF převést do formátu PDF s možností hledání, aby bylo možné provádět fulltextové vyhledávání a otevřít dokument v aplikaci pro prohlížení souborů PDF.
  • Otevřete položku Aplikovat automatické číslování a zvolte požadovaný profil automatického číslování.
   PDF Transformer listpicture Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Další informace najdete v části Automatické číslování.
  • Převést s vlastním nastavením…, chcete-li spustit aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0, abyste mohli nastavit možnosti převodu nebo ručně zvolit oblasti textu, tabulek a obrázků.
  PDF Transformer note Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Skutečně dostupné akce závisí na počtu zvolených souborů.
  PDF Transformer note Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla.

Výsledkem je, že se každý dokument převede do samostatného souboru a otevře se v příslušné aplikaci.

PDF Transformer advice Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo.
PDF Transformer advice Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu.

Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer…

Pokud v místní nabídce není žádný příkaz ABBYY PDF Transformer 3.0, pak jste během instalace vybrali možnost neintegrovat program s průzkumníkem Windows.

PDF Transformer note Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows Tato funkce není dostupná na 64bitových platformách.

Jak integrovat ABBYY PDF Transformer 3.0 do průzkumníka Windows:

 1. Přejděte na položku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
  PDF Transformer note Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows V systému Microsoft Windows Vista se tento příkaz nazývá Programy a funkce.
 2. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a klepněte na tlačítko Změnit.
 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu.

Převod souborů PDF z Průzkumníka Windows