Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office

Při instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 ji instalační program integruje se sadou Microsoft Office. Díky tomu se v aplikacích Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook zobrazí tlačítka ABBYY PDF Transformer 3.0. Dokumenty PDF můžete převádět přímo z aplikací sady Microsoft Office.

Převod souboru PDF z aplikace sady Microsoft Office:

 1. Spusťte aplikaci sady Microsoft Office.
 2. Klepněte na tlačítko Převést PDF na panelu nástrojů.
  Spustí se aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0.
 3. Vyberte soubor, který chcete převést.

  PDF Transformer note Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla.
 4. Zkontrolujte nastavení převodu v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0.
  • V aplikaci Microsoft Outlook zvolte výstupní formát.
  • V aplikaci Microsoft Word zvolte, zda chcete vytvořit nový soubor Microsoft Word, nebo zda chcete přidat převedený text za kurzor v právě otevřeném souboru Microsoft Word.
  PDF Transformer note Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office V aplikaci Microsoft Excel se soubor PDF převede do nového dokumentu Excel.
 5. Klepnutím na tlačítko Převést zahájíte převod.

  PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Chcete-li převést jednotlivé stránky, v okně Stránky vyberte stránky, které chcete převést, a poté z místní nabídky vyberte položku Převést vybrané stránky.
  Chcete-li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL.
  PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo.

Výstupní dokument se uloží ve zvoleném formátu a otevře se v příslušné aplikaci.

PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu.

Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Office nevidím tlačítko ABBYY PDF Transformer 3.0…

Zviditelnění tlačítka ABBYY PDF Transformer na panelu nástrojů aplikace Microsoft Office:

 • Pravým tlačítkem klepněte na panel nástrojů a z místní nabídky vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0.

Pokud položku ABBYY PDF Transformer 3.0 v místní nabídce panelu nástrojů nevidíte, znamená to, že jste během uživatelské instalace nevybrali možnost integrace aplikace ABBYY PDF Transformer s aplikací Microsoft Office.

Integrace aplikace ABBYY PDF Transformer s aplikacemi Microsoft Office:

 1. Přejděte na položku Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
  PDF Transformer note Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office V systému Microsoft Windows Vista se tento příkaz nazývá Programy a funkce.
 2. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a klepněte na tlačítko Změnit.
 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu.

Převod dokumentů PDF z aplikací sady Microsoft Office