Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

Aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje převést jakékoli dokumenty PDF do formátů, které lze upravovat. Vzhled a vlastnosti výstupného dokumentu jsou určeny zvolenými možnostmi převodu.

Převod dokumentu PDF:

 1. Spusťte ABBYY PDF Transformer 3.0 (Start>Programy>ABBYY PDF Transformer 3.0>Převést soubor PDF do…).
 2. Klepněte na tlačítko Otevřít PDF.
 3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte soubor, který se má převést.
  PDF Transformer note Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Pokud je dokument PDF chráněn heslem, program vás vyzve k zadání hesla.
 4. Zvolte výstupní formát.
  Ukázat způsob výběru formátů

  PDF Transformer convert into Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

 5. Zkontrolujte možnosti převodu PDF:
  1. Název souboru
   Ve výchozím nastavení se dokument uloží do zdrojové složky a bude mít stejný název jako zdrojový dokument. Pokud chcete vybrat jinou složku nebo změnit název souboru, klepněte na tlačítko Změnit….

   PDF Transformer convert saveto Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

  2. Jazyky dokumentu PDF
   Ve výchozím nastavení program automaticky vybere jazyk z jazyků, které se na počítači nejčastěji používají.
   Chcete-li změnit jazyk dokumentu, klepněte na volbu Další jazyky… v rozevíracím seznamu Jazyky dokumentu PDF.

   PDF Transformer convert lang Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0

   PDF Transformer note Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Nedoporučujeme používat více než tři jazyky současně. Použitím více jazyků může docházet k více chybám v textu výstupního souboru.
  3. Další možnosti
   V případě potřeby můžete vybrat další možnosti převodu.
   PDF Transformer listpicture Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Další informace najdete v části Další možnosti převodu.
  PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro návrat do výchozího nastavení v nabídce Nápovědy>Nastavení zvolte Obnovit výchozí nastavení.
 6. Klepnutím na tlačítko Převést zahájíte převod.

  PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Chcete-li převést jednotlivé stránky, v okně Stránky vyberte stránky, které chcete převést, a poté z místní nabídky vyberte položku Převést vybrané stránky.
  Chcete-li vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu SHIFT nebo CTRL.
  PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Program může v průběhu převodu zobrazit varování. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo.

Výstupní dokument se uloží ve zvoleném formátu a otevře se v příslušné aplikaci.

PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Popis prvků rozhraní najdete v části Okno Převod PDF.
PDF Transformer advice Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0 Pokud se vzhled výstupního dokumentu velmi liší od originálu, můžete změnit možnosti převodu nebo ručně vybrat oblasti textu, tabulek a obrázků. Více informací naleznete v části Zlepšení výsledků převodu.

Převod dokumentů PDF v aplikaci ABBYY PDF Transformer 3.0