Okno Převod PDF

Okno Převod PDF se používá k nastavení možností převodu.

PDF Transformer mainwindow Okno Převod PDF

PDF Transformer advice Okno Převod PDF Podrobné informace o jednotlivých položkách v pracovní oblasti získáte klepnutím na příslušný blok obrázku.

Přizpůsobení pracovního prostoru…

  • Chcete-li umístit okno Stránky nalevo a oblast nastavení napravo, v nabídce Stránky vyberte položku Ukotvit vlevo.
  • Chcete-li umístit okno Stránky napravo a oblast nastavení nalevo, v nabídce Stránky vyberte položku Ukotvit vpravo.

Navigace mezi stránkami

  • V okně Stránky:
    • Pomocí šipek nahoru a dolů přejdete z jedné stránky na další.
  • V oblasti zobrazení stránky:
    • Pomocí kláves PageUp a PageDown lze listovat stránkami ve vícestránkovém dokumentu.
    • Pomocí šipek nahoru a dolů se můžete pohybovat na stránce.
Nástroje pro analýzu stránek.
Pomocí těchto tlačítek můžete vrátit zpět předchozí akci nebo opakovat vrácenou akci.
Pomocí položky Nápověda v nabídce lze otevřít soubor nápovědy a zobrazit další informace o programu.
Okno Stránky zobrazuje miniatury stránek dokumentu, takže můžete snadno prohlížet, analyzovat a převádět jednotlivé stránky.
Toto okno zobrazuje vybraný dokument PDF a oblasti, které v něm byly označeny.
Nástroje pro přiblížení
Nástroj pro navigaci stránkami.
Nástroje pro přizpůsobení pracovního prostoru umožňují vzájemně zaměnit okno Stránky a oblast nastavení.
Hlavní tlačítka programu sloužící pro výběr souboru PDF a spuštění převodu.
Výstupní formát, do kterého má být soubor PDF převeden. Dostupné možnosti převodu závisí na výstupním formátu zvoleném v tomto poli.
Nastavení převodu. Zde se volí jazyky dokumentu, stupně zachování rozvržení a další možnosti převodu.
Indikátor průběhu. Stránku, pro kterou se zobrazila zpráva s upozorněním, lze otevřít klepnutím na její číslo.

Okno Převod PDF