Redakční nástroj

Pomocí aplikace ABBYY PDF Transformer 3.0 lze před publikováním dokumentu PDF snadno vymazat důvěrné informace. Z dokumentu lze natrvalo vymazat text i obrázky.

PDF Transformer note Redakční nástroj Data lze vymazat pouze při převodu na dokument PDF s možností hledání. Pokud v tomto režimu vymažete nežádoucí text nebo obrázky a pak přepnete na jiný režim převodu, data se neodstraní.

Vymazání nežádoucích informací z dokumentu PDF:

 1. Vyberte nástroj PDF Transformer redactiontool Redakční nástroj.
 2. Pomocí kurzoru myši nakreslete obdélník okolo oblasti, kterou chcete vymazat.
 3. Označené oblasti se ve výstupním dokumentu zobrazí jako černé obdélníky.

  PDF Transformer redactedarea Redakční nástroj

Přesun redigované oblasti

 • Pomocí nástroje PDF Transformer move ar Redakční nástroj vyberte redigovanou oblast a pak pomocí myši oblast přetáhněte.

Změna velikosti redigované oblasti

 1. Klepněte kamkoliv do oblasti, aby byla aktivní.
 2. Umístěte kurzor myši na okraj oblasti (tvar kurzoru se změní na dvojitou šipku).
 3. Podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetáhněte okraj požadovaným směrem.
 4. Uvolněte tlačítko myši.
PDF Transformer advice Redakční nástroj Umístíte-li kurzor myši do rohu redigované oblasti, přetažením myší se změní současně svislý i vodorovný okraj.

Odstranění redigované oblasti

 • Vyberte redigovanou oblast, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DEL.
 • Vyberte redigovanou oblast, kterou chcete odstranit, a v místní nabídce vyberte položku Odstranit oblast.

Redakční nástroj